ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

ระบบการทำเกษตรแบบ เทคโนโลยีเกษตรไฮโดรเจล โดยศาสตราจารย์โมริยูอิจิ แห่ง Mebiol

เป็นที่ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรใน​​คานากาว่า กับผลการวิจัยที่เริ่มต้นขึ้นในปี 1995 กับการทดลองและสำรวจในการทำการเกษตรสำหรับการเพาะปลูกในร่มและสวนบนดาดฟ้า


ระบบ Hydro Membrane หรือ Hymec เป็นการปลูกผักและการทำเกษตรโดยการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน อีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนำแผ่นพลาสติกเป็นตัวช่วยให้รากพืชได้ยึดเกาะแทนดิน โดยสามารถให้น้ำและปุ๋ยได้เหมือนกับการใช้ระบบปลูกไร้ดินทั่วไป แต่แยกส่วนกันระหว่างน้ำ สารอาหารของพืช และอากาศสำหรับให้รากพืชหายใจ ในขณะที่รากพืชยังคงแห้ง แต่ไม่ถึงกับขาดน้ำและสารอาหารที่จะทำให้รากพืชตายได้

การให้น้ำและสารอาหาร จะสามารถทำให้รากพืชได้ดูดซับได้เป็นอย่างดี โดยการให้จากทางด้านล่างของแผ่นพลาสติก แต่น้ำและสารอาหารเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านเยื่อหุ้มบางๆ ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจากอากาศ ทำให้รากพืชสามารถนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

ผักที่มีการทดลองปลูกได้แก่ ผักกาดหอมและผักกินใบหลายชนิด ที่สามารถเจริญเติบโตได้กับดิน และพืชจำพวกมะเขือเทศบางชนิด เมื่อเทียบกับเทคนิคการทำฟาร์มในร่ม และ การปลูกผักในระบบ Hydro Membrane หรือ Hymec นั้น ปรากฏว่า ระบบ Hymec นั้นใช้น้ำน้อยกว่า และปริมาณปุ๋ยที่ให้แก่พืชก็มีน้อยกว่า แต่สามารถทำให้พืชเจริญงอกงามได้เท่ากับการปลูกลงดิน

ที่สำคัญ ไม่มียาฆ่าแมลง และใช้พลังงานน้อยลง เพราะอุปสรรคสำคัญในการปลูกพืชไร้ดินคือ การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในระบบ แต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบ Hydro Membrane นี้สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในการปลูกพืชไร้ดินแบบดั้งเดิม ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงความสามารถที่จะปลูกต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก และความหนาแน่นของพืช มีมากกว่าเพราะไม่ถูกจำกัดพื้นที่ เช่น หลุม หรือต้องเจาะรูเพื่อขังพืช ที่สำคัญ พืชผักที่ปลูกด้วยระบบนี้ มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยเฉพาะผักหวานกับมะเขือเทศ ที่ผลิตขึ้น มีสาร Gaba และไลโคปีนมากกว่าการปลูกพืชไร้ดินแบบทั่วไป


ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

ระบบ Hymec นี้ศาสตราจารย์ Mori เรียกว่า ฟาร์มมือถือ ในคำพูดของเขา ระบบ Hymec เป็นเกษตรกรรมที่มาจากพื้นดินโดยแผ่นกันน้ำ และสามารถช่วยให้การทำฟาร์มในเมือง ในโรงงาน ในทะเลทราย และแม้จะอยู่ในที่ๆ ไม่มีดินเลยก็สามารถที่จะทำการปลูกผักได้ โดยยกตัวอย่างโรงแรมแห่งหนึ่งใน tomators ที่ปลูกผักบนพื้นคอนกรีตในเรือนไม้ไผ่ หรือฟาร์มทดสอบในประเทศดูไบ ด้วยระบบ Hymec นี้ทำให้การทำการเกษตรสะดวกสบายอย่างมากเนื่องจากสามารถประหยัดน้ำและพลังงานได้เป็นอย่างมาก โดยลดการนำเข้าผักและค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยและสารอาหารพืชจากยุโรป

ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำคือ Mebiol Skygel สำหรับนำไปผสมกับดินและใช้สำหรับการเพาะปลูกบนหลังคาหรือพื้นที่ลาดเอียง ไฮโดรเจลจะช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำ และลดการระเหยของน้ำลงได้อย่างมาก ช่วยประหยัดน้ำได้เป็นอย่างดี นำ Skygel ผสมกับดินจะทำให้ดินมีน้ำหนักเบาแต่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดีเหมาะสำหรับสวนหลังคา และผักบนดาดฟ้า ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของสวนหลังคาที่สำนักงาน Mebiol โดยผู้ก่อตั้งศาสตราจารย์ Mori ด้วยการปู Mebiol หนาเพียง 10 ซม. แต่พืชสามารถอยู่รอดได้นานถึง 10 วันในฤดูร้อนของญี่ปุ่น โดยไม่มีการให้น้ำเลย

แผนภาพอธิบายระบบ Hydro Membrane : Hymec

ปลูกผักด้วย Hydro Membrane

การปลูกพืชด้วยระบบ Hydro Membrane : Hymec ใน youtube

อ้างอิงแหล่งข้อมูล Hydro Membrane