ปลูกผักคอนโด แบบ ปลอดสารพิษ กันดีกว่า

สวนผักคอนโดในพื้นที่จำกัด

เกษตรกร อ.จะนะ มีวิธีการปลูกผักคอนโดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีทีเดียว โดยเนื้อหานี้ได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไว้ไม่นานมานี้เอง โดยที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำนึง นวลมณีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพ และพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำการปลูกผักคอนโดหลากหลายชนิด ทั้งคอนโดแบบท่อเอสล่อน และคอนโดแบบใช้ไม้ไผ่ เพื่อไว้รับประทานในครอบครัว และเผื่อแผ่เพื่อนบ้านใกล้เคียง และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินปลูกผัก

โดยเฉพาะในเขตเมือง สามารถนำไปปลูกได้ จนทางอำเภอจะนะ ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอจะนะ ในการปลูกผักคอนโด และผักปลอดสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้ามาดู เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างขยายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ปลูกผักคอนโด การปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไร้สารพิษ

ผักที่นำมาปลูกในคอนโดท่อเอสล่อน ประกอบด้วย ผักสลัดกรีนคลอรอล ยี่หร่า สะระแหน่ต้น ผักกาดสีม่วง ส่วนผักที่นำมาปลูกในคอนโดกระบอกไม้ไผ่ จะมีสลัดกุหลาบ คะน้า สลัดกรีนคลอรอล ผักกาดขาวญี่ปุ่น และผักกึ่นไฉ้ ในทุกๆ สัปดาห์ จะมีเกษตรกร และสถาบันการศึกษา มาดูงานการปลูกผักคอนโด และผักปลอดสารพิษ ที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

นางนาถอนงค์ นวลมณีย์ บุตรสาวของ นายคำนึง กล่าวว่า ผลดีของการปลูกผักคอนโด สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักไว้กินในครัวเรือน จะสามารถปลูกผักคอนโดได้ ประหยัดในเรื่องน้ำ โดยจะใช้น้ำระบบหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่ได้อีก การทำคอนโดแบบไม้ไผ่จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนคอนโดแบบท่อเอสล่อน จะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหาไม้ไผ่ไม่ได้ และใช้ได้นาน วิธีปลูก และการดูแลไม่ยาก ดูแลเหมือนปลูกผักทั่วไป วิธีการปลูกมีดิน ปุ๋ยหมัก ก้อนกรวดเพื่อกรองน้ำ สำหรับการปลูกผักคอนโด เพื่อไว้รับประทานในครอบครัว และนำออกขายบ้าง เพื่อนำเงินมาเป็นรายได้เสริม เกษตรกรสามารถทำคอนโดหลายๆ อัน ก็จะสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิดหมุนเวียนกันออกขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งได้

ทางด้าน นายสุชาติ สิทธิชัย เกษตรอำเภอจะนะ กล่าวว่า ทางอำเภอจะนะ ได้ทำการส่งเสริมการปลุกผักสวนครัวในพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะของนายคำนึงได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอจะนะ ในการปลูกผักคอนโด และผักปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรจะได้กินผักที่ปลอดสารเคมี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และมีการขยายออกไปเรื่อยๆ โดยให้ที่ตรงนี้เป็นหลัก ทางโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาดู และนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียน และทางบ้านทำการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษ