งานชุมนุมปราชญ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน

งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ลานวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสระบุรี จัด งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา ระดมกำลังทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผล พร้อมรับฟังประสบการณ์จากปราชญ์เกษตร ๔ ภาคเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่างตามภูมิสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ นี้


ความเป็นมา งานชุมนุมปราชญ์ เกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากวัดมงคลเป็นวัดมงคลชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2535 เป็นต้นมา

จากพระราชกระแสข้างต้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดซื้อและมีผู้บริจาคที่ดินบริเวณดังกล่าวรวม 32-0-47 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยให้ใช้สถานที่ดังกล่าวดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นจุดกำเนิดของ เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย

ภายในงานจะได้พบกับ ลานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยชาวบ้านจ.สระบุรี ร่วมกันฟื้นวิถีวัฒนธรรม การกิน การอยู่ การละเล่น และร่วมแรงร่วมใจสร้าง “งานวัด” ที่เกิดจากการลงแรงทำบุญ ทำทานร่วมกันสารพัดอาหารพื้นบ้าน จากฝีมือแม่ครัวตัวจริงที่คุณไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อน อาทิ ขนมเนียม ขนมกร ขนมไข่หงส์ ขนมเทียนมงคลชัย ก๋วยเตี๋ยวญวน กาแฟโบราณ สาธิตการทำเครื่องจักสาน การตัดกระดาษทำพวงมะโหด การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน รำเซิ้งไทย-ลาว รำกลองยาวไทย-ญวน ประชันการปรุงอาหารแกงไก่พริกดำและแข่งตำบักฮุ้ง

ในงานยังได้รับชมการสาธิตคัดเลือกพันธุ์ข้าว และกิจกรรม “กินข้าวเสาไห้ปลอดสาร ผักพื้นบ้านปลอดภัย” ชมการแสดงตระการตา ชุดพระมหาชนก โดยคณะนักแสดงจากเมืองโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ “รากเรา” สารคดีที่สะท้อน รากเหง้าวิถีชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นไทย


งานชุมนุมปราชญ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา

เตรียมพบกับงานครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของ เกษตรทฤษฏีใหม่ 84 พรรษามหาราชา เคลียร์ตารางพร้อมเดินทางไปงานดีดีแบบนี้ที่พลาดไม่ได้เลย เริ่มจัดงาน 14-16 กรกฏาคม 2554 นี้ ณ ลานวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ประสานงานพื้นที่
ต้น โทร.086 325 3855
ติ๊ก โทร.085 228 5759
นุ้ย โทร. 085 3356642
รักเดียว โทร. 081 067 3993
ศูนย์สัมมากร โทร. 02 729 4456

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.agrinature.or.th/node/480