บ้านเกษตรพอเพียง

ความแห้งแล้งไม่เคยปรานีใคร ทุกห้วยหนองคลองบึงจะพบแต่ความแห้งแล้ง

ไม่เว้นแม้แต่ที่หมู่ 14 บ้านวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในหมู่บ้านอื่นจะมีน้ำหลากมาบ้างเป็นบางเวลาในช่วงหน้าฝน แต่หากตรวจสอบสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมา ก็แห้งแล้งอย่างแสนสาหัส แต่ความแห้งแล้งก็ไม่ได้ทำให้ความแห้งจางหาย มีเกษตรกรท่านหนึ่งที่หนีความยากจนและความแห้งแล้งที่มากกว่านี้ จาก อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา


ผู้นั้นคือ วีระ สวนไผ่ จากบ้านเกษตรพอเพียง เกษตรกรยอดนักสู้ ผู้มีวัย 51 ปี กับบังอร สวนไผ่ ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากวัยใกล้เคียง จูงมือหนี้ร้อนมาปักหลักสู้ชีวิตอยู่ที่ บ้านวังมะเดื่อแห่งนี้ บ้านเกษตรพอเพียง จนทำให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สินที่พอกพูนมานานแสนนาน จนทุกวันนี้ไม่เดือดร้อนเหมือนก่อน มีเงินส่วนหนึ่งพอเก็บไว้เป็นทุนสำรอง อีกส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการส่งบุตรอีก 2 คนได้ร่ำเรียนโดยไม่เดือดร้อน นี่แหละ จึงเป็นที่มาบ้านเกษตรพอเพียง แล้วทำอย่างไร?

วีระ สวนไผ่ หนีจนด้วย เกษตรพอเพียง

genus and species for jasmine riceวีระบอกว่าเมื่อกว่า 15 ปีที่ผ่านมานั้น เค้าได้ทำนาเหมือนเกษตรกรทั่วไปในหมู่บ้าน มีพื้นที่ทำนา 60 ไร่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุมาจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ อย่าง น้ำท่วม ฝนแล้ง โรคแมลงระบาด ต้นทุนการผลิตสูง และราคาผลผลิตไม่แน่นอน จนในที่สุดก็มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต

เมื่อนำข้าวไปขายที่โรงสีแห่งหนึ่งในช่วงบ่าย ได้ราคาแค่เกวียนละ 3,200 บาท ในขณะที่เพื่อนเกษตรกรรายอื่นนำข้าวไปขายในช่วงเช้า ได้เกวียนละ 3,500 บาท ทางโรงสีบอกว่า ถ้าไม่ขายในราคานี้ก็ให้ขนข้าวกลับไปก่อน นี่เป็นวิธีการซื้อข้าวแบบกดราคา การขนข้าวกลับยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น เพราะผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังมันเป็นอย่างนี้เอง เกษตรกรผู้ยากจนจึงต้องทนกัดฟันขายข้าวแบบถูกกดราคาเพราะไม่ใช่แบบ genus and species for jasmine rice.

นี่จึงเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองว่า ขืนยังทำนาอยู่อย่างนี้ต่อไปคงต้องตกเป็นเบี้ยล่างเขาเรื่อยไป จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง โดยลดพื้นที่เหลือเพียง 16 ไร่ แล้วใช้แรงงานในครอบครัวเพียงอย่างเดียว ทุกตารางนิ้วของพื้นที่นี้จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำนา 8 ไร่ งาดำหลังนา 1 ไร่ มะนาว 3 ไร่ ฝรั่ง 1 ไร่ ผักสวนครัว 2 งาน บ่อเก็บน้ำและเลี้ยงปลา 2 บ่อ บ่อละ 1 ไร่ และอีก 2 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้ไปเพื่อการเจริญเติบโตของพืชก็จะเน้นอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี

ทุกกิจกรรมที่ทำในพื้นที่แห่งนี้นั้น ล้วนใช้การตลาดในพื้นที่เป็นตัวนำการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็จะช่วยกันนำไปขายตามจุดต่างๆ ที่เป็นขาประจำหรือตลาดนัด เมื่อก่อนใช้รถจักรยานยนต์ในการนำผลผลิตไปขาย จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ จึงได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อรถยนต์กระบะมือสองมาใช้แทน ทำให้สามารถขยายตลาดผลผลิตไปได้กว้างขวางมากขึ้น


ช่วงใดที่ผลผลิตมีจำนวนมากและมีราคาดี ก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน ส่วนในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ผลมะนาวก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ จะขายในราคาลูกละ 4 บาท ในขณะที่รายอื่นขายราคาลูกละ 5 บาท ในพื้นที่ดังกล่าวจะใช้ปลูกพืชที่หลากหลาย และใช้การปลูกพืชแบบพึ่งพาอาศัยกัน ส่วนหน้าฝนก็ได้ผลผลิตหลากชนิดออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตได้เกือบทุกวัน ระหว่าง 500-1,000 บาท

เพื่อนบ้าน เกษตรพอเพียง

นายสุริยัน ชมพูมิ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหนองกลับ กล่าวว่า คุณวีระ สวนไผ่ เป็นเกษตรกรชั้นนำที่มีความขยัน กล้าที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนวิธีการผลิตไปทำในสิ่งที่ดีกว่า จนสามารถเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง ของตำบลและอำเภอได้ เป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเยาวชนและเกษตรกรทั่วไป มีเกษตรกรบางรายไปศึกษาดูงานและจำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ก็ทำได้ดีระดับหนึ่ง คุณวีระก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ยังได้ทดลองนำต้นผักหวานป่าไปปลูกแซมในสวน ประกอบกับทาง อบต.หนองกลับ ได้ให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย

นายมาโนชน์ มีชื่น เกษตรอำเภอหนองบัว กล่าวว่า สวนของคุณวีระ สวนไผ่ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำการเกษตรแบบพอเพียง ที่ดูผิวเผินอาจะมองไม่เห็นคุณค่า ว่าแท้ที่จริงแล้วจะมีรายได้จริงหรือไม่ คุณวีระ สวนไผ่ ก็ได้ภรรยาทำบัญชีครัวเรือน จึงทำให้ทราบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนที่แท้จริง จึงทำให้ทราบว่ารายจ่ายส่วนใดที่ไม่จำเป็น ก็มีการปรับลดลงมา

นี่เป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพทุกประเภท การปลูกพืชที่หลากหลายทำให้ระบบนิเวศวิทยาดีขึ้น โรคแมลงลดน้อยลง ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง เมื่อต้นทุนการผลิตต่ำมากเท่าใด นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หากสนใจสอบถามข้อมูลจากคุณวีระ สวนไผ่ ได้โดยตรงที่ เบอร์ 087-195-1785.

เนื้อข่าวบางส่วนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
พบกับข้อมูล เกษตรพอเพียง ได้ที่ https://www.kasetorganic.com/category/เกษตรพอเพียง