น้ำสกัดจากสมุนไพรไทยมีประโยชน์

น้ำผัก สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

คนไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเครื่องดื่มจากผักพื้นบ้าน 2 ชนิด น้ำผักเชียงดา และผักหวานบ้าน สามารถค้นพบสรรพคุณเป็นเลิศในการบำรุงรักษาร่างกาย อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย สามารถลดน้ำตาลในเลือด มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแล้วพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 53 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. บางเขน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผักเชียงดา น้ำผักหวานบ้าน และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีประโยชน์อย่างมากมาย


[image]ประโยชน์สมุนไพรไทย ผักหวานบ้าน[/image]นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้หันมาสนใจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพืชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีผลงานวิจัยเครื่องดื่มจากผักพื้นบ้านมากนัก จึงได้เริ่มวิจัยสรรพคุณพืชผักชนิดต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2550-2552 จนค้นพบว่า ผักเชียงดาและผักหวานบ้านอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน มะเร็ง จึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขึ้น ขณะนี้พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มจากผักพื้นบ้าน ให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้การสนับสนุนเครื่องดื่มผักพื้นบ้านยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย

ผักเชียงดาเป็นราชินีผักของภาคเหนือ ปลูกมากในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ส่วนผักหวานบ้าน เป็นผักที่พบได้ทั่วประเทศของไทย ผักทั้ง 2 ชนิดนี้มีความโดดเด่นทางด้านสรรพคุณทางยา เทียบเคียงสมุนไพรไทย เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อคนรักสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลอรีต่ำกว่าเครื่องดื่มทั่วไป” นางเกษมศรีกล่าว

ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ นักวิชาการประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยสรรพคุณที่มีต่อสุขภาพของผักเชียงดาและผักหวานบ้าน ว่า ผักทั้ง 2 ชนิดนี้มีสารผักที่สำคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิก ซึ่งพิสูจน์ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ โดยสามารถปกป้องสารพันธุกรรม และเซลล์จากการทำลายด้วยอนุมูลอิสระชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และอนุมูลซูเปอร์ออกไซด์ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่ผนังเซลล์ที่ทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ ผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ทั้งการทดสอบทางปฏิกิริยาเคมี ทดสอบในเซลล์มนุษย์และสัตว์ทดลอง สามารถใช้บำรุง และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์สมุนไพรไทย ผักเชียงดา

“สาเหตุที่เลือกศึกษาวิจัยผักเชียงดาและผักหวานบ้าน เพราะในเมืองไทยยังไม่มีหน่วยงานใดๆ วิจัยคุณประโยชน์ของผักทั้ง 2 ชนิดนี้อย่างจริงจัง แต่ประเทศญี่ปุ่นได้นำผักเชียงดาของเราไปวิจัยเป็นเครื่องดื่ม และจดสิทธิบัตรสารผักที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ขณะที่ วว. เน้นคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์” ดร.ประไพภัทรเผย

สำหรับการพัฒนาสูตรและรูปแบบของเครี่องดื่มน้ำผักพื้นบ้านเพื่อความสะดวกในการบริโภค ทั้งน้ำผักเชียงดาและน้ำผักหวานบ้านจะแบ่งเป็น 2 สูตร คือ สูตรธรรมชาติและสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว โดยใช้สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล จึงให้พลังงานเพียง 15 กิโลแคลอรีต่อหน่วยบริโภค และมีปริมาณโซเดียมต่ำเพียง 10 มิลลิกรัม เมื่อเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาดที่ให้พลังงานระหว่าง 45-70 กิโลแคลอรี และมีเกลือโซเดียมระหว่าง 20-55 มิลลิกรัม นับว่าเครื่องดื่มน้ำผักดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รักสุขภาพที่ต้อง การเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งช่วยควบคุมระดับน้ำตาล และจำกัดพลังงานที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน


ประโยชน์สมุนไพรไทย ผักหวานบ้าน

ด้านนายศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการศึกษาวิจัยสรรพคุณของว่านหางจระเข้พันธุ์อะโลบาร์บาเดนซีส พบว่าช่วยบำรุงร่างกายและยังเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของร่างกายเป็นปกติ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาโรคกระเพาะอาหารอักเสบอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับนำมาแปรรูป เนื่องจากมีโปรตีนไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

“จากผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของเครื่องดื่มว่านหางจระเข้พร้อมดื่มทั้ง 2 ชนิด พบว่ามีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และทีมนักวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภคเป้าหมาย โดยให้คะแนนความชอบในระดับปานกลาง” นายศรีศักดิ์กล่าว

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร และฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. โทร.0-2577-9122, 0-2579-3000 ในวันและเวลาราชการ.

เห็นได้ชัดเจนว่า ประโยชน์จากสมุนไพรไทย มีมากมายนับไม่ถ้วน

อ้างอิง beautyfullallday.com