น้ำท่วม ที่ดินถูก ปุ๋ย ทราย กระสอบ ขาดตลาด แรงงานเกิน

น้ำท่วม ล่าสุด ปทุมธานี รังสิต กำลังจม นาข้าวเสียหาย

น้ำท่วมปีนี้เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสจริงๆ ไม่ต้องวัดจากสถิติอะไรให้วุ่นวาย ดูจากการใช้งานเว็บไซต์และการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคในละแวกบ้าน ทั้งในห้องและร้านโชว์ห่วยต่างๆ ก็สามารถคาดการณ์ได้แล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป สำหรับในประเทศไทยนั้น น้ำท่วมปีนี้รุนแรงสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา หากเป็นวิกฤติทางภัยพิบัติแบบนี้ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกับเฉพาะพื้นที่ ไม่ได้ลุกลามหรือทำให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องลำบาก แต่ในปีนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็ล้วนแต่ประสบปัญหากันถ้วนหน้ากับอนาคตที่ไม่มีงานทำ เพราะโรงงานต้องปิดตัวเองลงจากการขาดทุนเนื่องจากเสียหายหนัก

แต่หากจะมองในมุมกลับอาจมีการเพิ่มแรงงานเพื่อเข้ามาแก้ไขส่วนต่างๆ ให้เร่งกลับไปยังระดับปกติ แต่ช่วงน้ำขังนี้ ทุกอย่างก็ต้องหยุดชงัก การจ้างแรงงานเริ่มน้อยลงเพราะไม่มีโรงงานให้ทำงาน ไม่มีสินค้าจะผลิต วัตถุดิบไม่มีป้อนโรงงาน ที่ดินถูกน้ำท่วมขังสูงไร้ปัญญาจะเข้าไปจัดการดูแล ในภาคการเกษตรเองก็เริ่มเห็นผลแล้ว หากจะเดินไปยังห้างร้านต่างๆ ที่แต่เดิมมีผักผลไม้มากมาย ปัจจุบันผักเริ่มลดน้อยลงเพราะขาดตลาด พื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมหนัก ธุรกิจขายปุ๋ยก็ขายไม่ได้ เพราะไม่มีแปลงเกษตรปลูกจะใช้ปุ๋ยไปทำไมทำให้ธุรกิจขายปุ๋ยในช่วงนั้นแทบอยู่กันไม่ได้


แต่ ทราย เป็นความต้องการที่มากขึ้นในช่วงนี้ เพื่อต้องนำมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อุดรูรั่วของสายน้ำที่หลั่งไหลเข้าท่วมพื้นที่สำคัญ กระสอบ ทราย เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ซึ่งในตอนนี้แทบจะเรียกว่า หาซื้อยากกว่าทองคำ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นตอนน้ำท่วม นั่นคือ เรือ ก็กำลังจะหาซื้อยากกว่าทองคำอีกเช่นเดียวกัน

วิกฤตินี้ก็ต้องช่วยๆ กันฝ่าฟันกันไปข้างหน้า ดูเหมือนว่าจะหันหน้าไปพึ่งพาใครก็จะไร้วี่แววเสียส่วนใหญ่ เพราะแต่ละคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดต่ออุปสรรคตรงหน้าก่อนที่จะหันไปหาช่วยเหลือผู้อื่น ตอนนี้ก็หวังแต่เพียงว่า ขอให้น้ำลดลงเร็วๆ แต่หลังจากน้ำลด อาจเป็นฟ้าที่สดใน สิ่งที่เกินๆ มาในตอนน้ำท่วมก็ต้องรีบจัดการ เช่น กระสอบทรายนับแสนนับล้านที่กองอยู่บนถนน พื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมขังต้องสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดเพื่อเริ่มเพาะปลูกในครั้งใหม่ แรงงานที่ไม่ีมีงานทำอาจเริ่มต้นวันใหม่กับบริษัทเดิมที่ค่อยๆ ปรับตัวและกู้วิกฤติมาได้ เพราะหากเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆ ลงทุนเป็นหลายพันล้าน ย่อมไม่ต้องกังวลกับปัญหาเงินสนับสนุน แต่บริษัทเล็กๆ คงต้องประสบปัญหาหนักเอาการ

การอยู่แบบพอเพียง อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในช่วงวิกฤติทุกๆ อย่าง