น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1

น้อยหน่า มีชื่อสามัญ Sugar Apple , Sweetsop, Custard Apple ภาคเหนือเรียกว่า มะนอแน้ ภาคใต้เรียกว่า ลงหนัง การจำแนกน้อยหน่า โดยทั่วไปจะจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ เช่น

สีผิวของผล สีเนื้อและชนิดของเนื้อ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ น้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้าย ซึ่งมีประมาณ 2 สายพันธุ์ โดยแบ่งตามลักษณะของสีผล และ น้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าญวน สามารถแบ่งได้ 3 สายพันธุ์


น้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้าย จะแบ่งออกได้ 2 สายพันธุ์ ตามลักษณะของสีผล คือ น้อยหน่าฝ้ายเขียวซึ่งมีผลสีเขียว กับน้อยหน่าฝ้ายครั่งมีผลสีม่วงเข้ม

  • น้อยหน่าฝ้าย โดยทั่วไปมีลักษณะคือ ลำต้นกลม เปลือกสีน้ำตาล พุ่มต้นมีรูปทรงแบบที่มีกิ่งก้านสาขาด้านกว้างมากกว่าความสูง ใบเป็นรูปไข่หรือโอวอนแลนซีโอเลท (oval lanceolate) สีใบเขียวในน้อยหน่าฝ้ายเขียว
  • น้อยหน่าฝ้ายครั่ง ลักษณะสีใบจะสีเขียวเข้มกว่า ส่วนลักษณะอื่นเหมือนกับน้อยหน่าฝ้ายทั่วไป

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1

ในภาพรวมนั้นของน้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้าย นั้นจะมีด้านล่างของใบสากมือเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลมฐานใบเป็นมุมป้าน ความยาวเฉลี่ย 12.32 ซม. ความกว้าง 5.13 ซม. ใบเรียงสลับกันออลเทอร์เนท (alternate) ลักษณะภายนอก ผลมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าพันธุ์อื่น ๆ รูปร่างผลรูปหัวใจ ความยาวเฉลี่ย 6.78 ซม. ความกว้างเฉลี่ย 6.86 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 182.2 กรัม ผลอ่อนนุ่มเมื่อสุกมักแตกจากขั้ว ลักษณะภายใน เนื้อหยาบเป็นทราย เปลือกไม่ล่อนเมื่อปอกเปลือกเนื้อกับเมล็ดมักมักติดเปลือก เนื้อยุ่ยไม่จับตัวเป็นก้อน เนื้อในสีขาวในน้อยหน่าฝ้ายเขียว และสีขาวอมชมพูในน้อยหน่าฝ้ายครั่ง มีกลิ่นหอม รสหวาน เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเฉลี่ย 17.2 % เมล็ดสีดำเป็นมันเมื่อแห้งเป็นสีน้ำตาล จำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล 50 เมล็ด การสุกประมาณ 1 วัน เพาะเมล็ดงอกได้

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1

น้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าญวน แบ่งได้ 3 สายพันธุ์ คือ

  • น้อยหน่าหนังเขียว จะมีผลสีเขียว
  • น้อยหน่าหนังทอง ซึ่งเกิดจากการเพาะเมล็ดของน้อยหน่าหนังเขียวแล้วกลายพันธุ์ผลมีสีเหลืองทอง
  • น้อยหน่าหนังครั่ง เกิดจากการเพาะเมล็ดของน้อยหน่าหนังเขียวแล้วมีการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับหนังทอง แต่มีผลสีม่วงเข้มคล้ายน้อยหน่าฝ้ายครั่ง

น้อยหน่าหนังโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้คือ ลำต้นกลมเปลือกสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขารอบต้น ทรงพุ่มเป็นรูปโดม (dome shaped) ใบมีรูปร่างรูปไข่และรูปหอก ปลายใบเรียวแหลมเล็กน้อย ด้านบนของใบสีเขียวเข้ม ในน้อยหน่าหนังเขียว สีเหลืองทองในน้อยหน่าหนังทอง และสีเขียวเข้มเกือบคล้ำในน้อยหน่าหนังครั่ง ส่วนด้านล่างของใบสีอ่อนกว่าด้านบนเล็กน้อย ความยาวเฉลี่ยของใบ 11.55 ซม. ความกว้างเฉลี่ย 5.0 ซม. ก้านใบยาวเฉลี่ย 1.5 ซม. การจัดเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ ลักษณะภายนอกของผล ตากว้างไม่ค่อยนูน ร่องตาตื้น ผลอ่อนนุ่มเมื่อสุกมักแตกจากขั้ว ผลยาวเฉลี่ย 6.87 ซม. กว้างเฉลี่ย 7.37 ซม. น้ำหนักผลเฉลี่ย 180 กรัม ลักษณะภายในผล เนื้อสีขาวในน้อยหนังเขียว สีขาวอมชมพูในน้อยหน่าหนังครั่ง และสีขาวอมเหลืองในน้อยหย่าหนังทอง เนื้อละเอียด เปลือกล่อนเป็นแผ่นล่อนจากเนื้อได้ เนื้อมาก เนื้อเหนียว กลิ่นหอม รสหวาน มีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลเฉลี่ย 17.9% เมล็ดสีดำเป็นมัน จำนวน 41 เมล็ดต่อผล การสุกประมาณ 2 วัน สามารถปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ได้


น้อยหน่าเนื้อฝ้ายพันธุ์ใหม่ เขียวเกษตร 1

น้อยหน่าชนิดนี้ จัดเป็นพันธุ์เก่าแก่ที่เกิดจากศูนย์วิจัยพืชสวนไทย ได้นำเอาต้นน้อยหน่าเนื้อที่ดีที่สุดจากแต่ละสวนทั่วประเทศไทยไปปลูกลงแปลงรวมกัน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์กันนานกว่า 5 ปี จากนั้นก็คัดเอาต้นที่ดีที่สุดเพียง 1 ต้น ไปปลูกเลี้ยงจนติดผลและพัฒนาพันธุ์ไปพร้อมกันด้วย ปรากฏว่าน้อยหน่าเนื้อต้นดังกล่าวมีลักษณะดีหลายจุด

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1

เช่น เนื้อในร่วน เนื้อผลย่อยแยกได้ง่าย เมล็ดเล็ก สีของเนื้อสุกเป็นสีขาวมาก รสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ แกะรับประทานได้อร่อยมาก สามารถแกะเป็นตาๆรับประทานได้ง่ายๆและไม่เลอะมือ ที่สำคัญเป็นสายพันธุ์ที่ ติดผลดกและติดผลแบบทะวายเรื่อยๆ เกือบทั้งปีไม่ขาดต้น ซึ่งปรกติน้อยหน่าทั่วไปจะติดผลปีละครั้งตามฤดูกาล น้ำหนักของผลที่ได้เมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 2–3 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม และผลจะโตแบบสม่ำเสมอตลอด เมื่อได้สายพันธุ์ที่นิ่งแน่นอนแล้ว ทางศูนย์วิจัยพืชสวนไทยจึงตั้งชื่อว่า น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1 พร้อมขยายพันธุ์ให้เกษตรกรปลูก ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อผลไปรับประทานอย่างแพร่หลายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1 อยู่ในวงศ์ ANNONACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร ดอก ออกเดี่ยวๆตามซอกใบ ดอกห้อยลง มีกลีบดอก 6 กลีบ 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ หนาและอวบน้ำ “ผล” เป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม เปลือกผลสีเขียว แบ่งเป็นตาๆรอบผล เมล็ดจำนวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาว รสหวานหอม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

ใครต้องการกิ่งพันธุ์ น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1 ติดต่อ คุณประภาส สุภาผล 33/4 หมู่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.08–8533–2299 หรือไปซื้อที่ งานบ้านและสวนแฟร์ 2013 อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี ที่บูธ สวนประภาสไม้ผล จัดขึ้นวันที่ 2–10 พ.ย.56 นี้ เป็นกิ่งตอนที่ขยายพันธุ์ด้วยการติดตามีรากแก้วดีทุกกิ่ง

ที่มา ภาพ-เนื้อหาบางส่วนจาก ไทยรัฐออนไลน์ / research.rae.mju.ac.th / rdi.ku.ac.th