นวัตกรรมข้าวไทย จัดการประกวด ข้าวไทย

ประกวดผลงาน นวัตกรรมข้าวไทย แล้ววันนี้ ส่งผลงานประกวดได้แล้ว เนื่องด้วย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดจัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย เปิดรับสมัคร 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2554

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลิตภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว เป็นต้นว่า ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าว โดยให้สร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์ (หากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้)


สามารถส่งผลงาน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบภายใน 30 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามเพิ่มเติมไปยัง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กท.10900 โทรศัพท์ 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621 อีเมล : ricefoundthailand@thairice.org