ทำไม คนจึงแห่กันทำ สวนยางพารา

เริ่มต้นการปลูกยางพารา

สำหรับปัจจุบันนี้แนวโน้มของประชากรก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมากมายโดยเฉพาะสิ่งของต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความต้องการแก่มนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากยางพารา โดยเฉพาะยางรถยนต์ มีการใช้กันในแต่ละปีนี้มากมายนัก และยิ่งประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะทำให้ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น และเกิดอุสาหกรรมยางพาราแปรรูปขึ้นในแต่ละประเทศ เช่น อุสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ ประเทศไทยเองก็มีนโยบายกระตุ้นการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ทำให้ความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จากสถานการณ์ตลาดยางพาราที่ราคาซื้อขายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันแตะที่ระดับ 120 บาทต่อกิโลกรัมเข้าไปแล้ว นอกจากจะปลุกกระแสให้เกษตรกรทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้หันมาปลูกพืชเกษตรชนิดนี้กันมากขึ้นแล้ว ยังดึงดูดใจกลุ่มทุนขนาดใหญ่ กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน และนักการเมืองจำนวนมากอีกด้วย โดยรูปธรรมที่เห็นชัดเจนคือความเคลื่อนไหวซื้อขายที่ดินสำหรับปลูกสร้างสวนยางกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน โดยกลุ่ม ธุรกิจ กลุ่มทุนทั้งจากส่วนกลาง นักธุรกิจ นักลงทุนในพื้นที่ และเจ้าของสวนยางรายใหญ่ในภาคใต้ที่ต้องการขยายหรือย้ายลงทุนปลูกสร้างสวนยางในภาคเหนือและอีสานแทน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และที่ดินในภาคใต้มีราคาแพง


ส่งผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานคึกคักขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับราคาซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ที่น่าสนใจคือมีการประกาศซื้อขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสวนยางพาราผ่านสื่อยอดฮิตคือสื่อออนไลน์กันแพร่หลายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับพืชเกษตรชนิดอื่นอีกด้วย

ความเคลื่อนไหว ราคายางพารา ชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

โดยที่พื้นที่ในการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยสมัยก่อนนั้นมีการปลูกเฉพาะในภาคใต้ ส่วนภาคอื่นๆ มีบ้างแต่น้อยมาก จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น และจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีพื้นที่การปลูกยางพาราในประเทศไทยนั้นขยายไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกภาค หลักสำคัญที่เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกยางพาราแทนพืชเดิมนั้น เป็นเพราะปัจจัยทางด้านราคาสูง และการเพาะปลูกยางพารานั้นไม่ยุ่งยากเกินไป ทั้งเป็นพืชที่มีอายุยืนกว่าพืชชนิดอื่น อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลผลลิตได้ทั้งปี ซึ่งจะคุ้มค่ากว่าพืชที่มีอายุสั้น เพราะพืชอายุสั้นต้องใช้ต้นทุนในการปลูกแต่ละปีนั้นมากกว่าการปลูกยางพารา และรายได้จากการปลูกพืชชนิดเดิมเฉลี่ยแล้ว ยังเทียบได้น้อยกว่ารายได้ที่ได้จากการปลูกยางพารา ทั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้ราคายางพารานั้นเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะสูงขึ้นอีกใน 2-3 ปีนี้ด้วย

ปริมาณการส่งออกยางพารา ในประเทศไทย

หาซื้อที่ดินปลูกยางพารา

สำหรับสวนยางที่มีอายุ 6 ปีหรือเป็นยางที่สมบูรณ์ (ยางตายน้อย) และพร้อมเปิดกรีดราคาขยับขึ้นไปที่ไร่ละ 150,000 บาทขึ้นไป หากเป็นที่ดินที่สามารถปลูกบ้านและทำสวนยางได้ด้วยราคาสูงถึงไร่ละ 1 ล้านบาท หลังจากยางราคาดีก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินกันมาก บางรายใช้วิธีเงินต่อเงิน ขายสวนยางที่บุรีรัมย์ได้หลายล้านบาทแล้วย้ายถิ่นไปหาซื้อที่ดินใหม่ในจังหวัดที่เริ่มปลูกยาง เช่น นครพนม มุกดาหาร เพราะราคาที่ดินถูกกว่า และตอนนี้ชาวภาคใต้อพยพกันมาเป็นครอบครัวและถือเงินสดขึ้นมาซื้อที่ดิน หรือมาลงทุนทำกล้ายางขายในภาคอีสานกันเป็นจำนวนมาก ด้านภาคใต้ไร่ละ 5 แสนหาซื้อไม่ได้แล้ว ซึ่งนายเพิก เลิศวางพงศ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) เปิดเผยว่า ในส่วนของภาคใต้ราคาซื้อขายสวนยางพาราในภาคใต้ขยับขึ้นต่อเนื่อง เช่น จากปี 2552 ราคา 80,000-100,000 บาท/ไร่ ขณะนี้เริ่มต้นที่ 200,000 บาท/ไร่แล้ว และการขึ้นไปซื้อที่ดินราคาถูกในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อปลูกยางนั้น ตอนนี้ไม่มีที่ดินราคาถูกแล้ว ในขณะที่นายสนิท ภิวัฒนกุล เจ้าของสวนยางพาราใน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า ปี 2553 ที่ผ่านมา ราคาซื้อขายสวนยางพาราอยู่ที่ 220,000 บาท/ไร่ แต่ปี 2554 ขยับมาขึ้นไปที่ 300,000-400,000 บาท/ไร่ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยากขาย เพราะเมื่อขายไปแล้วไม่สามารถจะหาซื้อได้อีก


การปลูกยางพารา ตาเขียว นอกพื้นที่ ภาคใต้ ปลูก ในจังหวัด ภาค กลาง อีสาน เหนือ

อ้างอิงที่มาปริมาณการส่งออกยางพารา econ.mju.ac.th / ราคายางแผ่น rubber.co.th / ราคาที่ดิน ประชาชาติธุรกิจ