ทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองแบบพอเพียง

น้ำหมักฮอร์โมนไข่

น้ำหมักชีวภาพชนิดนี้ มีคุณสมบัติที่ยับยั้งเชื้อราได้ด้วย จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิดด้วยกัน เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่าของทุเรียน ลองกอง ส้ม ลำไย มะละกอ และโรคใบร่วงของยางพารา

สูตรน้ำ em น้ำหมักชีวภาพ ยับยั้งเชื้อรา

น้ำหมักยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora


  1. น้ำหมักที่ได้จาก กล้วยน้ำหว้าสุก และกากน้ำตาล อัตราส่วน 3 :1 ใช้น้ำหมัก 600 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  2. น้ำหมักที่ได้จากการหมัก ข่าแก่ + ตะไคร้หอม + สะเดา + ใบยูคาลิบตัสแก่ + ใบและผลมะกรูด + เปลือกสับปะรด +ผล มะเฟือง + ผลลูกยอแก่ โดยผสมวัสดุที่กล่าวข้างต้น 3 ส่วนกับกากน้ำตาล 1 ส่วน เวลาหมัก เมื่อใช้น้ำหมักดังกล่าว 300 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  3. น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมัก ผักบุ้ง + หญ้าข้าวนก โดยผสมผักบุ้งกับหญ้าข้าวนก 3 ส่วน หมักกับกากน้ำตาล 1 ส่วน เมื่อใช้น้ำหมักดังกล่าว 2000 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร

น้ำหมักยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides

การเจริญเติบโตของเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) ของพริก ไม้ผล มะม่วง ทุเรียน ฝรั่ง มะละกอ หอมหัวใหญ่ กล้วยไม้ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หลายชนิด พบว่าน้ำหมักชีวภาพที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุของโรคนี้ได้ 100 % คือ

  1. ถั่วแขก 3 ส่วน หมักกับการน้ำตาล 1 ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 300 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  2. กล้วยน้ำหว้าสุก 3 ส่วนหมักกับกากน้ำตาล 1 ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 600 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  3. ลูกตาเสือ 3 กก + หางไหล 5 กก + หนอนตายอยาก 5 กก + กากน้ำตาล 1.5 กก โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 30 ซีซีผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  4. ข่าแก่ + ตะไคร้หอม + สะเดา + ใบยูคาลิบตัสแก่ + ใบและผลมะกรูด + เปลือกสับปะรด + ผลมะเฟือง + ผลลูกยอแก่ รวมๆ กัน 3 ส่วน หมักกับกากน้ำตาล 1 ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 200 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  5. ผักบุ้งและหญ้าข้าวนก 3 ส่วนหมักกับ กากน้ำตาล 1 ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 2000 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร
  6. ตะไครัหอม + หัวข่า + สาบเสือ รวมๆ กัน 3 ส่วน หมักกับกากน้ำตาล 1 ส่วน โดยใช้น้ำหมักที่ได้ 100 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร

สูตรน้ำ em น้ำหมักชีวภาพ ยับยั้งเชื้อรา

การทดลองนี้ทำแค่ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาไปอีก ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการผลิตน้ำหมักพวกนี้ ขายแทนสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคแอนแทรคโนส ซึ่งเป็นทางเลือกของการเกษตรแบบอินทรีย์อีกทางหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เพราะการทำน้ำหมักชนิดต่างๆ ของเกษตรกรจะไม่ค่อยมีความแน่นอนของสูตรที่ผสม และระยะัเวลาการหมักก็ไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามท่านที่สนใจจะลองนำไปใช้ก็จะได้มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจน กับสูตรน้ำหมัก หรือการทำน้ำ em กันแล้วง่ายๆ มีประโยชน์มากมาย

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากเว็บ เกษตรพอเพียง