ถนน เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ที่เชียงใหม่เตรียมรับนโยบายการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย จัดโครงการถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์ ผุดถนนเกษตรอินทรีย์ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้มีศักยภาพการเพาะปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้านพาณิชย์จังหวัด ระบุว่าหนุนส่งออกขายจีนและญี่ปุ่นได้แน่นอน

นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ น.ส.ปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แถลงจัดงานถนนคนกินเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมี ดร.จู้ เหว่ยหมิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากกงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย


นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้ไทยผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัยเพื่อชาวไทยและชาวโลก ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร โดยควบคุมให้ได้มาตรฐานระดับไร่นาสู่โต๊ะอาหาร 4 ระดับ คือ ควบคุมปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตในแหล่งผลิต ฟาร์มไร่นาและเกษตรกร ส่วนโรงงานและผู้ประกอบการต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานแปรรูปตามระบบจีเอ็มพี และเอชเอซีซีพี รวมถึงควบคุมผลผลิตและตรวจสอบผลผลิตให้สินค้าจำหน่ายในจังหวัดและส่งออกมีมาตรฐานเดียวกัน และสุดท้ายควบคุมการจำหน่ายในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้มาเยือนและประชาชนเชียงใหม่มีสุขภาพดี บริโภคอาหารปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษ

ด้านนายสุภัทร กล่าวว่า สินค้าเกษตรเชียงใหม่มีศักยภาพมาก จึงเป็นที่มาของการจัดงานถนนคนกินเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ งานนี้จัดระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต วัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสุขภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเจรจาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ผลิต โดยจะมีสินค้าเกษตรมาจำหน่ายกว่า 100 บูธ

น.ส.ปานจิตต์ กล่าวว่า งานนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ ซึ่งพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานผู้ซื้อจากในและต่างประเทศ ได้เจรจาผู้ซื้อจากจีนมาซื้อขายลำไย รวมถึงบริษัท โนเพนโต จำกัด สหกรณ์ของญี่ปุ่น ที่ประสงค์จะหาสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งขายญี่ปุ่นและติดต่อ ริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต เจรจากับท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเซกชั่นเกษตรปลอดภัย รวมถึงเดอะมอลล์ ที่มีศูนย์การค้าในเครือ คือ สยามพารากอน ดิเอ็มโพเรี่ยม โดยจะเชิญตัวแทนซูเปอร์มาร์เก็ตมาพูดคุยอีกด้วย

ขณะที่นางเพชรลดา อยู่สุข หัวหน้างานเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า ผักอินทรีย์ของโครงการหลวงมีพื้นที่ปลูกกว่า 1,000 ไร่ โดยเกษตรอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานทั้งจากกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานสากล ปัจจุบันผลผลิตกว่า 10% ส่งออกไปจำหน่ายสิงคโปร์ ส่วนที่เหลือจำหน่ายภายในประเทศ ขณะที่ผักปลอดภัยคือผักที่มีการใช้สารเคมีแต่อยู่ภายใต้การควบคุมที่เชื่อถือได้


ที่มา : คมชัดลึก