ต้นแตงไทย และลักษณะใบต้นแตงไทย

แตงไทย ก่อนจะเห็นต้นแตงไทยต้องเตรียมการเพาะกล้าและปลูกให้โตเสียก่อน โดยการนำเอาเมล็ดแตงไทยที่ได้มาห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพ เจือจางประมาณ 1 ต่อ 1,000 นาน 2 คืน เมล็ดจะงอกรากคล้ายๆ ถั่วงอก จะเห็นใบอ่อนแตกออกมา หลังจากนั้นให้เตรียมถุงเพาะต้นอ่อน ด้วยการใช้ดินร่วนซุย 1 ปีบ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ 1 ปีบ แกลบดำ 1 ปีบ ผสมให้เข้ากัน ตักใส่ถุงเพาะ รดน้ำให้ชุ่ม หยอดเมล็ดแตงลงไปเพาะ และทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันจนต้นกล้ามีใบแท้ 2 ใบ หรือประมาณ 2 วัน ก็เอาไปปลูกลงดินได้ตามปกติ

เทคนิคการปลูก


ลักษณะใบต้นแตงไทยถ้าปลูกในพื้นที่กว้าง ไม่ต้องยกร่อง ให้ทำร่องระบายน้ำโดยขุดร่องบริเวณด้านข้างไม่ต้องลึกมาก เพื่อป้องกันน้ำฝนท่วม เสร็จแล้วเตรียมหลุมให้ห่างกันประมาณเมตรครึ่งให้วัสดุรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ย หมัก ชีวภาพ 1 กก. ต่อหลุม แล้วคลุมด้วยฟางป้องกันความชุ่มชื้นของผิวดิน รดน้ำซ้ำให้ชุ่ม

จากนั้นทำการแยกฟางออกด้วยมือให้เป็นช่องพอที่จะสอดต้นกล้าลงปลูกในหลุมได้ แล้วปลูกต้นกล้าลงหลุมๆ ละ 1 ต้นรดน้ำผสม น้ำหมักชีวภาพ ซ้ำแต่อย่ามากเกินไป เติม ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กำมือต่อต้นทุกสัปดาห์ รดน้ำพร้อมกัน เมื่อต้นแตงมีใบจริง 4 ใบให้เด็ดยอดออก ต่อมาจะมียอดแขนงแตกออกมา 4 เถา เมื่อ 4 เถาเลื้อยทอดยอดยาว 2 ฟุต ให้เด็ดยอดอีก จะมีเถาแขนงแตกออกมาอีก เถาแขนงรุ่น 3 นี้จะมีผลที่ใบที่ 1 และใบที่ 2 เมื่อผลโตประมาณเท่าปลายนิ้วก้อย ให้ใช้ฟางคลุมผลเพื่อเป็นการอำพลางแมลงวันทอง แล้วให้เด็ดยอดแขนงที่มีผลนี้ออกไป เพื่อตัดการส่งอาหารไปต้องเลี้ยงยอด ทำให้ผลโตเร็วขึ้น

สังเกตุลักษณะใบต้นแตงไทย ว่าแห้งเหี่ยวด้วยหรือไม่ พยายามรดน้ำอย่าให้ขาดเนื่องจากแตงไทยต้องการน้ำพอประมาณ แต่หากรดน้ำมากไปผลแตงจะไม่หวาน

เมื่อผลโตเท่ากำปั้นแล้ว หรือประมาณผลส้มโอเล็ก ให้รองก้นด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง เพื่อป้องกันแมลงเสี้ยนดินมาเจาะทำลาย ควรมีการพลิกเพื่อให้ผลโดนแดดทั่วถึงป้องกันสีด้างของผล

แตงไทย 1 ต้นจะให้ผลมากกว่า 10 ผล ควรปลิดผลที่ไม่สวย หรือมีตำหนิทิ้งไป หากต้องการขายผลแตงอ่อนให้เด็ดยอดเถาทุกวันทิ้ง และหมั่นฉีดสะเดาหมักป้องกันแมลงเต่าทอง ตอนต้นแตงยังอ่อน มีเถายางประมาณ 1- 2 ฟุต