ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี

ขึ้นชื่อว่าการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆ เพราะนอกจากการทำเกษตร จะต้องใช้ความมานะอดทนที่จะต้องต่อสู้กับสภาวะแวดล้อม ทั้งเกษตรกรเองและพืชที่ปลูก และยังต้องมาดำเนินการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมีอีก นับเป็นความทรหดอดทนของเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์อย่างยิ่งยวด

ดังนั้น จึงจะเห็นว่าเกษตรกรที่สามารถอยู่รอดได้ในวิถีพอเพียงด้วยการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จ แต่ใช่ว่าความยากและอุปสรรคต่างๆ จะยากจนไม่อาจมีปราชญ์ใดๆ เดินทางไปถึงได้ วันนี้ขอนำเสนอเกษตรกรตัวอย่างผู้เป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์มาฝากถึง 2 ท่านเลยทีเดียว นั่นก็คือ ลุงเล็ก ทองต้น ผู้เดินตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตัวจริง กับเจ้าของสายพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ ลุงสุธรรม จันทร์อ่อน นั่นเอง


ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์

หนึ่งในตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ เพราะเป็นแนวทางที่นำศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่า ได้เดินตามรอยพระราชดำริแบบพอเพียง ที่สามารถเอาตัวรอดได้แม้ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเดิม นั่นคือ คุณลุงเล็ก ทองต้น ด้วยวัย 72 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม เกษตรชาวจังหวัดปทุมธานี ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตัวจริง ทำเกษตรไร่น้ำส่วนผสมลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำได้ไม่มีขาดทุน เดินตามรอยเท้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นแบบตัวอย่างการเกษตรอินทรีย์ ชาวจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี คุณลุงเล็ก ทองต้น

ลุงเล็ก ได้เล่าว่า กว่า 10 ปีบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ เขาคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรก็ได้ให้มีรายได้พอกินพอใช้ ไม่สร้างหนี้ มีเงินใช้เหมือนตอนที่รับเงินเดือนของข้าราชการ โดยแรงบันดาลใจของตนเอง คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อของคนไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อครั้งได้เดินทางไปดูงานในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ นำศาสตร์พระราชามาเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการประยุกต์พื้นที่ 50 ไร่ ให้กลายเป็นไร่นาสวนผสม เส้นทางของการเริ่มต้น ทำให้ คิดว่า ชาวนาจะปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้ อายุข้าวกว่าจะเกี่ยวต้องใช้เวลาประมาณ 105 วัน จึงได้ปรับพื้นที่ 50 ไร่ เป็น ทำนา 10 ไร่ ปาล์ม 40 ไร่ ปลูกกล้วยแซมในสวนปาล์ม เลี้ยงไก่ไข่ 50 ตัว เลี้ยงปลา โดยปาล์มตัด 2 ครั้ง/เดือน 24 ครั้ง/ปี กล้วยน้ำว้า ตัด 2 ครั้ง / เดือน ข้าวเกี่ยว 2 ครั้ง/ปี

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี คุณลุงเล็ก ทองต้น

ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าราคาสินค้าเกษตรจะเป็นอย่างไร อยากให้เกษตรลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด หันมาใช้เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนต้นแบบอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางหมู่ 7 บึงกาสามได้รับการันตี เช่น เมื่อปี 2553 ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2556 ศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น จากกรมส่งเสริมเกษตรกร และทางชุมชนยังเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

เรื่องลุงเล็ก ที่มา : www.komchadluek.net/news/edu-health/252535


ลุงสุธรรม จันทร์อ่อน ผู้ซึ่งนำเมล็ดพันธุ์มะละกอจากต่างประเทศมาผสมกับมะละกอพื้นบ้านของไทย จนได้มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลาย หรือชื่อทางการค้าคือ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ในปัจจุบัน สามารถขยายพื้นที่การปลูกทั่วประเทศทำให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง และได้ริเริ่ม การปลูกผักผสม 9 ชนิด ในแปลงเดียว โดยเน้นการปลูกผักที่มีอายุไล่เลี่ยกัน สามารถดูแลพึ่งพากันได้ เพื่อลดการใช้น้ำในแปลงปลูก ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้โดยธรรมชาติคิดค้นวิธีการเลี้ยงไก่อินทรีย์

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี ลุงสุธรรม จันทร์อ่อน

โดยวิธีเลี้ยงปล่อยในสวนไผ่ให้หากินตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างต้นไผ่ และไก่ และเน้นผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีต้นทุนอาชีพที่ต่ำลง มีการวางแผนการผลิต จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกขายมาเป็นผู้บริโภคเองเป็นลำดับแรก เหลือแบ่งปัน และจำหน่าย จำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปแล้ว ทำให้เกิดการสร้างแรงงานและผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม ลดการนำเข้าปัจจัยการผลิตภายนอกมีการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ (ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยใช้พื้นที่ศูนย์เป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู่ตลาดชุมชน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มต่างๆ อาทิกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ชมรมครูบัญชีหมอดินอาสา ฯลฯ ขยายเครือข่ายจากระดับท้องถิ่นเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดี ลุงสุธรรม จันทร์อ่อน

จากการเรียนรู้ สู่การสร้างอาชีพ ลุงสุธรรม สร้างตนเองจนประสบผลสำเร็จ และพัฒนาจนสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศภูฏาน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ได้เดินทางไปเป็นที่ปรึกษาในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและมีการทำวิจัยร่วมกันในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และยังมีการเผยแพร่ทั้งในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ อย่างแพร่หลาย

เรื่องลุงสุธรรม ทีีมา : www.moac.go.th/philosopher-philosopher-preview-401291791792

แล้วเกษตรกรทั่วไป จะทำอย่างไรถึงจะได้เป็นเกษตรอินทรีย์กันล่ะ ดูเรื่อง ทำเกษตรอย่างไรถึงจะเป็นเกษตรอินทรีย์ นี่เลย