งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ขอเชิญเที่ยวและร่วมงานในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คลายโลกร้อน ด้วยพอเพียง และในงานยังมีการอบรมหลักสูตรวิชาของแผ่นดินอีกมากมาย เรียกว่า ได้ทั้งความรู้และสินค้าเกษตรหลากหลายกลับบ้านไปเลย ในงานตลาดเกษตรแฟร์ คลายโลกร้อน ด้วยพอเพียง ปีนี้

จัดสองวันเต็ม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 อบรมและทำ workshop เต็มที่ รับความรู้ไปเต็มๆ เรียนเพียงหนึ่งชั่วโมง แต่สามารถทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใช้เอง มีของติดมือกลับบ้านแน่นอน โดยในวันเสาร์ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป เริ่มต้น 9 โมงเช้า อบรมในเรื่องของการจัดการน้ำทางการเกษตรในภาวะโลกร้อน โดย รศ.มนตรี ค้ำชู ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงบ่ายพบกับการอบรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สู้กับภาวะโลกร้อนในบ้านเรา โดยคุณชัยพร พรหมพันธ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2538


นี่เป็นเพียงบางส่วนในงาน เพราะด้านนอกอาคาร 2 ก็ยังมีการให้ความรู้เรื่อง โรงไฟฟ้าประจำบ้าน ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการทำเกษตรสวนทาง รับมือภาวะโลกร้อนด้วย จากวิทยากรชั้นนำในด้านต่างๆ

ด้านในวันอาทิตย์ก็พบกับการอมรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับการปรับตัวรับมือของเกษตรกรในภาวะโลกร้อน โดย อ.ตร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป เรียนรู้เรื่อง เกษตรดาดฟ้า ลดโลกร้อน โดยคุณเพ็ญศรี โตสะอาด จากสวนเกษตรดาดฟ้า สนักงานเขตหลักสี่

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ภายนอกอาคารยังได้พบกับความรู้หลากหลาย เช่น การใช้โซล่าร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เตรียมรับมือกับภาวะวิกฤติ และ การทำนาโยนกล้าและการปลูกข้าวต้นเดียว ทางรอดของชาวนาไทยในภาวะวิกฤติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีอีกทางหนึ่ง

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม workshop ในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 วันเสาร์มีสอนทำน้ำยาบ้วนปากข่อย แก้ปวดฟัน และทำน้ำมันพริก แก้เหน็บชา ส่วนวันอาทิตย์ทำน้ำมันพังกระโหม แก้ไขข้อเสื่อม และ โดนัทอบธัญพืช โดยกลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายวนเกษตรเพื่อสังคม


ทั้งหมดนี่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเท่านั้น สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โทร 0-2529-0885 หรือ 086-901-4638 email ที่ porpeang_club@hotmail.com

ดู ใบปลิวและรายละเอียดของงาน