ระวัง ตัวด้วงเจาะลำต้นหม่อน

วนเกษตร กับสังคมไทย

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งจะ เข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย ลักษณะการทำลาย ตัวเต็มวัยใช้ปากกัดรอบกิ่งบริเวณใกล้ยอดอ่อน ของต้นหม่อนแต่กัดไม่ขาด

ทำให้ยอดหรือกิ่งหม่อนหักง่าย เหลืองและเหี่ยวแห้ง จากนั้นจะกัดกินผิวเปลือกเป็นรอยแผลถลอก และวางไข่โดยฝังไข่สีเหลืองนวลไว้กิ่งละ 1 ฟอง บริเวณส่วนล่างของ ต้นหม่อนสูงจากพื้นดิน 10-80 เซนติเมตร เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะกัดกินเนื้อไม้บริเวณแผล และเจาะเข้าไปกัดกินภายในลำต้นหม่อน ระหว่างท่อน้ำและท่ออาหาร ทำให้ต้นหม่อนอ่อนแอและตายในที่สุด


สำหรับการป้องกันและกำจัด ทำ ได้โดยหมั่นตรวจแปลงหม่อน หากพบ ตัวเต็มวัยควรเก็บทำลาย ถ้าพบผิวเปลือกมีรอยแผลหรือมีน้ำเยิ้มซึมออกมา

ให้ใช้เหล็กแหลมหรือลวดแทงตามบริเวณแผลเพื่อทำลายไข่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ อาจใช้สารเคมีฆ่าแมลงประเภทถูกตัวตายป้ายตรงแผลที่วางไข่ และควรทำการ ตัดแต่งต้นหม่อนปีละครั้ง โดยแปลง หม่อนแต่ละแปลงควรมีการตัดแต่งกิ่งหม่อน หลังเก็บเกี่ยวใบไปเลี้ยงไหม เพื่อทำลายแมลงศัตรูที่อาศัยอยู่ภายในกิ่ง หากมีกิ่งที่สงสัยว่ามีหนอนเจาะลำต้นเข้าทำลายควรนำไปเผาทำลายทิ้ง นอกจากนี้หากพบรอยกัดทำลาย ให้ใช้สารเคมี เช่น ไดคลอร์วอส ชื่อการค้า ดีดีแวป ในอัตรา 10 ซีซี (1 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดลงในรูและใช้ดินเหนียวอุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า