สภาพพื้นดินปนทราย ปลูกพืชอะไรดี?

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพ ดินปนทราย

พื้นที่การเกษตรในประเทศไทย แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค การทำเกษตรเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกด้วย

ไม่ใช่ว่าอยากปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกได้เลย แน่นอนว่าสามารถทำได้ แต่คุณภาพของผลผลิตจะเป็นตัววัดว่าดินและสภาพแวดล้อมที่ทำการปลูกนั้น ดีและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ยกตัวอย่าง เช่น คิดจะปลูกยางพารา ก็ต้องมีสภาพดินที่เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายนิดๆ และสภาวะแวดล้อมต้องมีน้ำไม่ขาด การปลูกในสภาวะที่ไม่เหมาะอาจได้ผลผลิตแต่ไม่มีคุณภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพื่อให้เหมาะและเข้ากับดินในภูมิประเทศนั้นๆ


ดินทรายปลูกอะไรได้บ้าง

สภาพ “ดินร่วนปนทราย” หรือ “ดินทราย” ที่เฉลี่ยแล้วมีมากกว่าดินปกตินั้น เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด คำถามนี้เหมือนเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้มีที่ดินและอยากเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินของตนเอง ต้องการคำตอบไม่น้อยไปกว่ากัน มีหลายส่วนแนะนำให้ ปลูกสน ยางนา หรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งสัก ยูคาลิปตัส ฯลฯ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า พื้นที่ที่จะทำการปลูกนั้น แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้มากนัก เนื่องจากเลือกที่จะปลูกไม้ยืนต้นระยะยาว และไม่ต้องเน้นในการดูแลบำรุงรักษามากนัก เพราะไม้จำพวกนี้ มีการดูแลไม่นานก็สามารถเติบโตเองได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมของดิน แต่หากต้องมีในเรื่องของผลผลิตตามมา ทำให้เกิดเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่า สภาพ “ดินทรายปลูกอะไรได้บ้าง” และปลูกอย่างไร

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพดินปนทราย ต้นไม้สำหรับดินร่วนปนทราย “กล้วย” สามารถเติบโตได้ดีในสภาพดินทราย ปลูกกล้วยในพื้นที่ดินปนทราย จะให้ผลผลิตดี เพราะกล้วยสามารถเติบโตได้ดีทุกสภาพดิน และเป็นพืชที่สามารถปรับสภาพตัวเองได้แทบทุกสภาพแวดล้อม

“มะม่วง” เป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ดินปนทรายได้ และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เพราะมะม่วงเป็นไม้ผลที่ชอบดินรวนปนทราย เนื้อมะม่วงจะละเอียดรสชาติอร่อย จะมีปัญหาในเรื่องน้ำ เพราะต้นไม้ผลชนิดนี้ในระยะสองปีแรกนั้นต้องการน้ำในการเจริญเติบโตมาก ควรให้น้ำอย่างทั่วถึงในช่วงแรกที่เป็นต้น เพื่อรอผลผลิต เมื่อตกลูกแล้ว 2-3 รุ่นก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรมาก

ดินทรายปลูกพืชอะไรดี

พืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินปนทราย คือ มันสำปะหลัง พืชไร่ชนิดต่างๆ ที่ไม่ต้องการน้ำมาก (ดู พืชที่ต้องการน้ำน้อย) ซึ่งลักษณะพิเศษของ ดินร่วนปนทราย ต้องเลือกตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม พื้นที่ดินร่วนปนทรายหรือดินเนื้อหยาบนั้น ความอุดมสมบูรณ์จะมีน้อยหรือต่ำมาก เช่น ชุดดินโคราช ชุดดินอุบล ฯลฯ

มะม่วงอินทรีย์

ดินทรายปลูกผักอะไรได้บ้าง

พืชอาหารสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรในบริเวณนี้ได้แก่ หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าซิก-แนลนอน หญ้ากินนี หญ้ารูซี่ ถั่วลิสงนา ถั่วเวอราโนสไตโล ถั่วแกรมสไตโล พืชตระกูลถั่วยืนต้น ได้แก่ ถั่ว มะแฮะ ทองหลาง และกระถิน สำหรับในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นบางครั้งในฤดูฝน ควรปลูกหญ้าพลิแคทูลั่มซึ่งนอกจากจะทนแล้งได้ดีแล้วยังมีคุณสมบัติยึดเกาะหน้าดินได้ดีอีกด้วย


เรียบเรียง : www.kasetorganic.com