ช่วงนี้ เกษตร เงียบเหงา

อาจเนื่องมาจาก ปัญหาน้ำท่วม ทั้งภาคใต้ ที่หลายๆ จังหวัด หลายอำเภอยังไม่ฟื้นคืนสภาพเพื่อให้พี่น้องประชาชนเริ่มทำการเกษตรกันต่อ เพราะต้องรอเคลียร์ปัญหาหลายๆ อย่าง ทั้งก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

หรือในพื้นที่ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ท่วมเจ็ดวัน เดือดร้อนเจ็ดคืน อะไรทำนองนี้ แม้จะมีปัญหาไม่เท่าที่กำหนด แต่ปัญหาทั้งหลายก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากปากท้องประชาชนและเสียงบ่นรำพึงของพี่น้องเกษตรกรไทย


ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์