ฉลาดกินผัก ให้ปลอดสารพิษ

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ ที่ถูกวิธี ผักชนิดนี้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จัดเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก แต่มีฤทธิ์ตกค้างไม่นาน และไม่ใช่สารต้องห้าม สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค

เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ จะทำการ “งดใช้สารเคมี” ต่างๆ และเว้นระยะเวลาให้สารเคมีที่ใช้ไปแต่แรกสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได้ ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีที่ยังคงตกค้างบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนผักทั่วไป ได้แก่ผักที่ปลูกโดยใช้ทั้งสารเคมีสังเคราะห์ และปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการควบคุม หรือเว้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีสารพิษตกค้างในผัก ในปริมาณที่สูงเกินกำหนด และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ทั้งนั้น การรับประทาน ผักปลอดสารพิษ ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป เพราะหากมีการเว้นช่วงเก็บเกี่ยวไม่นาน สารเคมีก็ยังคงตกค้างอยู่ในผักนั้นๆ แม้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่จะเกิดการสะสม การบริโภคผักปลอดสารพิษโดยที่ไม่มั่นใจถึงแหล่งผลิต หรือที่มา จึงมีส่วนทำให้เกิดโรคหลายชนิดในระยะยาว


ฉลาดกินผักให้ปลอดสารพิษ คู่มือการกินผักปลอดสารพิษ organic-veggie

ผักปลอดสารพิษ ที่มีการปนเปื้อน เพราะผักนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย คนกินผักจึงมีสุขภาพแข็งแรง แต่หากผักนั้นมีสารพิษตกค้างเป็นของแถม ย่อมเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างแน่นอน และด้วยแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบัน จะพบเห็นผักที่ตีตราว่าเป็น ผักปลอดสารพิษ หรือ ผักออแกนิกส์ ที่มีวางจำหน่ายตามตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ แต่..

ผู้บริโภคจะทราบหรือไม่ว่า นอกจากการเลือกซื้อผักที่ระบุลงในฉลากหรือป้ายผลิตภัณฑ์ว่าเป็น ผักปลอดสารพิษ แล้ว ยังมีเทคนิคง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ เพื่อช่วยปกป้องตัวคุณจากสารเคมีตกค้างในผักได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

คุณวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ นักวิชาการชำนาญพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ได้ให้หลักการเบื้องต้นในการเลือกซื้อผักไว้ว่า…

เทคนิคการเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษ ที่ไร้สารตกค้าง

สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีรอยช้ำ หรือมีสีผิดธรรมชาติ สะอาด ไม่มีเศษดินและสิ่งสกปรกเกาะเป็นคราบ และไม่มีคราบสีขาวซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงตกค้างอยู่ที่ผัก ไม่มีกลิ่นฉุน เมื่อดมผักดูแล้วต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก

เคล็ดลับตามแบบฉบับ คนฉลาดเลือกกินผักปลอดสารพิษ ก็คือ


  • กินผักอายุสั้นดีที่สุด เช่นผักบุ้ง ซึ่งตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว มีช่วงเวลาเพียง 45 วันเท่านั้น โอกาสในการเกิดโรค และแมลงจนต้องฉีดยาฆ่าแมลงจึงมีอัตราความเป็นไปได้ที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผักที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายรุ่น อย่างคะน้า และผักกาด ฃ
  • กินผักตามฤดูกาล ผักบางชนิดมีฤดูกาลการเติบโต เช่น ผักคะน้า ซึ่งฤดูกาลที่เติบโตได้ดีคือช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ทำให้ผักคะน้าในช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงมาก เหมือนการปลูกผักคะน้านอกฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่มีทั้งโรคผัก และแมลงศัตรูพืชมาก
  • กินผักใบดีกว่าผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมสารพิษไว้มากกว่า
  • กินผักให้หลากหลาย ไม่ควรกินเพียงชนิดเดียวซ้ำบ่อยๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะมีโอกาสสูงที่สารเคมีตัวเดิมๆ ในผักจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้
  • กินผักพื้นบ้านดีที่สุด ลองหันมากินผักพื้นบ้านให้มากขึ้น เพราะผักพื้นบ้านส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่ตามธรรม ชาติและมีคนไป เก็บมาจำหน่าย ทำให้แน่ใจได้ว่าปลอดสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอน

คู่มือฉลาดเลือก กินผักปลอดสารพิษ

การรับประทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่แนะนำไปข้างต้นนั้น การรับประทานผักที่ปลูกแบบการเกษตรอินทรีย์ ก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคผัก นอกจากจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังได้ผลดีต่อร่างกายและจิตใจ หากมีความไม่สะดวกในการเลือกซื้อผัก หรือไม่มั่นใจในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของผัก หรือไม่สะดวกในการทำอาหารด้วยตนเอง ลองดูผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ดูบ้าง เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมอีกทางหนึ่งของผู้ที่ชอบทานผัก การเลือกกินผัก เมื่อปัจจัยหนึ่งที่ชี้วัดถึงความเจริญของประเทศ คือความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะ การกินการอยู่ ฉะนั้น จะมีประโยชน์อะไร หากในปัจจุบันมีพืชผักให้ เลือกกินมากมาย แต่ สุขภาพผู้คนกลับแย่ลง เพราะร่างกายได้รับสารพิษจากพืชผักเหล่านั้น

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์

สำรวจผักปลอดสาร ในท้องตลาด ผักในท้องตลาดบ้านเรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป คุณอรสา ดิสถาพร ผู้อำนวยการส่วนการส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก และพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์อธิบาย ประเภทของผักต่างๆ ตามความปลอดภัยไว้ดังนี้

  • ผักอินทรีย์ หรือ ผักออร์แกนิก แม้จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีค่อนข้างสูง ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถสังเกตผักอินทรีย์ได้จาก ตราสัญลักษณ์รับรองที่ปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ ผักประเภทนี้ใช้วิธีการปลูกแบบองค์รวมที่ใส่ใจทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแต่ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (จี เอ็มโอ) โดยปลูกในสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่นั้นเลิกใช้สารเคมีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในการบำรุงพืชและกำจัดศัตรูพืชจะใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติได้ เช่น น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาสะเดาแทนสารเคมี สังเคราะห์และปุ๋ยเคมีทุกประเภท เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในดิน ทั้งเชิงกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมทั้งเพื่อ ป้องกันสารเคมีตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
  • ผักไร้สารพิษ หรือ ผักปลอดสารพิษ เป็นการปลูกผักชนิดที่คล้ายคลึงกับผักอินทรีย์ คือ ปลูกในพื้นที่ที่เลิกใช้สารเคมีไม่ต่ำกว่า 3 ปี ไม่ใช้สารเคมี สังเคราะห์และปุ๋ยเคมี แต่จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติแทนอย่างไรก็ตามการปลูกผักประเภทนี้ยังไม่มีการจำกัดเมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ และในบางพื้นที่ยังมีการใช้สารเคมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นสารเคมีที่ฉีดพ่นและทิ้งระยะเวลาสลายตัวของสารเคมีก่อนทำการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตาม

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) ร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการอาหาร และยา (อย.) จัดโครงการสายสืบผักสด ปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี หรือสายสืบผักสด ขึ้น เพื่อป้องปรามและส่งเสริม ให้มีการขายผักปลอดสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โครงการนี้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นสายสืบผักสดอาสา เพื่อเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลตลาดที่ขายผักสด ไม่ปลอดภัย ไปยังเจ้าหน้าที่ โดยสายสืบจะได้รับการอบรมความรู้เรื่องผักจากอย. ทั้งการเลือกซื้อผักสดที่ไม่มีสารตก ค้างและยาฆ่าแมลง

รวมถึงสาธิตการล้างผักและการตรวจสอบยาฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานจะนำรถ Mobile Unit ออกให้ความรู้และสุ่มเก็บตัวอย่างผักสดใน ตลาดเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาตรวจสอบ ร้านที่ขายผักปลอดภัยจะได้รับป้ายรับรองคุณภาพผักสด แต่หากผักไม่ ปลอดภัยจะสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางกฎหมายทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจากชีวจิต และอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.ariyawellness.com