จับตาปัญหานำเข้าผักสด อาหารไทย

กระเช้าสมุนไพร ผักสวนครัว รั้วกินได้ นำมาเป็นของฝากปีใหม่

รมช.ภูมิลัดฟ้าสู่ยุโรป สั่งจับตาปัญหานำเข้าผักสด- อาหารไทย จี้ทูตพาณิชย์ผลักดันการส่งออกสินค้าผักสดให้ได้มาตรฐาน ThaiGAP เอกชนหนุนชาวเมืองเบียร์ทำอาหารไทยเป็นเลิศ ส่งกลับมาเรียนเป็นเซฟมือโปร พร้อมศึกษาระบบโลจิสติกส์ยุโรปปรับใช้ของไทย ซึ่งนายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกไปเยือนสหภาพยุโรป(อียู) 2 ประเทศ คือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2555 ว่า ทีมไทยแลนด์ได้หารือร่วมกับผู้บริหารภาครัฐ-เอกชนกว่า 7 คณะ เพื่อหาลู่ทางการขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิ และอาหารไทยไปยังอียูเพิ่มขึ้น พร้อมศึกษาระบบโลจิสติกส์ของห้างสรรพสินค้าเมโทร แคช แอนด์แคร์รี่ (Metro Cash & Carry) ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำของโลกด้านธุรกิจขายส่งแบบ self-service หนึ่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มียอดขายรวม 312,000 ล้านยูโร เพื่อนำรูปแบบธุรกิจมาบูรณาการใช้ให้เหมาะสมกับไทย

ทั้งนี้ได้ประชุมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และพบหารือกับร้านอาหารไทยในนครเจนีวา เพื่อฟังสถานการณ์การเจรจาการค้าในกรอบเวที WTO กฎระเบียบและอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ รวมทั้งได้พบหารือกับร้านอาหารไทยในนครเจนีวา เรื่องปัญหาการนำเข้าผักสดและอาหารไทย “ปัญหานี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการส่งออกติดตามอย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการผลักดันการส่งออกสินค้าผักสดของไทยตามาตรฐาน ThaiGAP ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเทียบเท่า GlobalGAP และ SwissGAP ซึ่งในชั้นต้นจะเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวสวิสมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการส่งออกผักสดของไทยไปยังตลาดยุโรปต่อไป ”นายภูมิ กล่าว


สำหรับการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยในเมืองโคโลญจน์ได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารไทยและเครื่องหมายไทยซีเล็คท์ (Thai Select) ในเยอรมนี ตลอดจนปัญหาการนำเข้าสินค้าไทยนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยได้เสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขันปรุงอาหารไทย โดยลูกค้าของร้านที่เป็นคนเยอรมนี ซึ่งผู้ชนะอาจจะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปเรียนการปรุงอาหารไทยเพิ่มเติมที่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อเสนอที่จะให้ทูตพาณิชย์ประสานงานในเรื่องดังกล่าวในลำดับต่อไป นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียง 2 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่น “Tranoi Femme (Fall) 2012” ที่บริษัทคนไทยเข้าร่วมงาน ได้นำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาโลกแตก มาสร้างเรื่องราวอย่างผสมผสานกลมกลืน

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์

ผู้ส่งออกไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ไทย ปัญหาที่สำคัญ คือ ภาษีนำเข้าวัตถุดิบค่อนข้างสูง การจัดสัมมนาให้ความรู้สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการตั้งราคา และภาษี เป็นต้น กับงาน Internationale Eisenwarenmesse 2012 ณ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในยุโรปงานหนึ่ง มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน 11 ราย คณะฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการไทยที่ไปเข้าร่วมงานดังกล่าว และเห็นว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยมีศักยภาพค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในยุโรปด้ว

ขอขอบคุณ : RYT9.com (http://www.ryt9.com/s/prg/1370289)