งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ เกษตรศาสตร์ บางเขน

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ

มาเจอกันใน งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 28 มกราคม 2554 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนี่เอง ใกล้ๆ กรุงเทพ โดยภายในงานมีหลายส่วนแยกแสดง เช่น ส่วนที่ 1 ต้นไม้ (Plant Zone),ส่วนที่ 2 สัตว์เลี้ยง (Pet Zone), ส่วนที่ 3 สินค้าเกษตร (Agricultural Product Zone), ส่วนที่ 4 ตลาดติดแอร์ (Air Condition Zone), ส่วนที่ 5 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Machinery Zone), ส่วนที่ 6 หนังสือ (Book Zone) และส่วนที่ 7 ศูนย์อาหาร (Food Zone)

ซึ่งในงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น


  1. นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นิทรรศการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. นิทรรศการเอกชนและองค์กรต่าง ๆ
  4. การให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตร
  5. การประกวด สาธิต และแข่งขัน
  6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมและงานบันเทิง
  7. การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป

งานเกษตรแฟร์ 2554

แล้วมาพบกันให้ได้นะ สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงสินค้าพร้อมใบสมัครงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download ได้ที่นี่ ตลาดนัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554