งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2554 วันนี้วันแรก เลี่ยงเส้นทาง

เริ่มแล้ว วันนี้เป็นวันแรก ฯ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการจัดงาน เกษตรแฟร์ 2554 ขึ้น ระหว่าง 28 ม.ค. – 5 ก.พ. ด้าน ตำรวจแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปงานดีกว่ารถส่วนตัว ไม่จำเป็นควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพราะรถอาจติดนาน ซึ่งปกติเส้นทางนี้ หากไม่มีงานอะไร รถก็ติดอยู่แล้ว

งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน


kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน

วันนี้ 28 ม.ค. มีรายงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่ามีการกำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2554 ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสัตว์เลี้ยงและพืช รวมทั้งการประชุมทางวิชาการ และการออกร้าน หรืองานเกษตรแฟร์ 2554 นั้น

ขณะเดียวกันตำรวจจราจร สน.บางเขน ก็ไดเ้แจ้งว่างานเกษตรแฟร์วันแรกวันนี้ ไม่มีการปิดการจราจร แต่เนื่องจากเป็นวันสุดสัปดาห์และหลายแห่งเงินเดือนออก อาจทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวหนาแน่น ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้รถสาธารณะเดินทางไปงานเพื่อความสะดวก ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ก็ขอให้เที่ยวงานกันอย่างสนุกสนานนะครับ