งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมแฟร์ 2012

งานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2012 เกษตรแฟร์ 2555

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้งาน เกษตรแฟร์ 2555 หรือเลยทีเดียวกับ งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมแฟร์ 2012 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมแฟร์ 2012 งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมภูมิภาคโกอินเตอร์ ชูคอนเซ็ปต์งาน “Green Food Good Product”

นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2012 เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย


  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • สำนักงานส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)
  • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานเชียงใหม่

ทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ชื่องานว่า อุตสาหกรรมแฟร์ 2012 ไม่แพ้งานเกษตรแฟร์ 2012 อย่างแน่นอน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2555 นี้

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ในส่วนของการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ก็ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาร่วมออกบูททั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขณะนี้ขายพื้นที่ไปแล้วกว่า 80% จากจำนวน 300 บูท ส่วนที่เหลือจะเป็นโซนเครื่องจักรซึ่งขณะนี้กำบังรอคำตอบจากบริษัทในส่วนกลาง คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้กลางเดือนนี้ สำหรับกิจกรรมที่จะเป็นสีสันให้กับงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2012 ในครั้งนี้ คือ โซนกิจกรรมของ BOI ภายใต้ชื่อ “Going Green For The Future” โดยจะนำเสนออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดคลีนิคให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

งานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2012 เกษตรแฟร์ 2555

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โซนจำหน่ายสินค้าของเครือสหพัฒน์ฯ สินค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เซรามิก เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องประดับ

ประธานจัดงานกล่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 13 ซึ่งถือเป็นงานแสดงศักยภาพภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นการแสดงศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาโรงงาน


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้ามาชมงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2012 ท่านจะได้รับความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรม โดยจะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5330-4346-7

ที่มา เชียงใหม่นิวส์