งานสวนราชพฤกษ์

มหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 Chiang Mai Royal Flora 2011

ราชพฤกษ์แถลงข่าวชื่อพระราชทาน พืชสวนโลก ชื่อใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสถานที่จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ เป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเตรียมจัดงานฉลองพร้อมจัดมหาสงกรานต์ล้านนา ยิ่งใหญ่ด้วย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พืชสวนโลก

เมื่อวันที่ผ่านมา หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางรุจพร ประชาเดชสุวัฒน์ ร่วมแถลงข่าวชื่อพระราชทาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” และ “งานส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่


ณ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทรงเปิดแถลงข่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 49 – 31 ม.ค. 50 ที่ผ่านมานั้นได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ต่อมาการเรียกชื่อสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 เป็นที่ยากแก่การจดจำ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง มีความเห็นพ้องกันว่า สวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 เกิดจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนม์มายุ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จึงทูลเกล้าฯขอพระราชทานชื่อสวนเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สวนดังกล่าวนี้ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2553 ส่วนในเรื่องของงานส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะจัดงานในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.30 น. โดยวันที่ 12 เม.ย. 53 จะเป็นพิธีเปิดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะ แห่น้ำขมิ้นส้มป่อยใส่สลุงหลวง และการแสดงพื้นเมือง และอื่นๆ วันที่ 13 เม.ย. 53 ขบวนแห่แพต้นกล้วยล่องสังขานต์ วันที่ 14 เม.ย. 53 ก่อเจดีย์ทราย แห่ไม้ค้ำ วันที่ 15 เม.ย. 53 พิธีถวายไม้ค้ำ และวันที่ 16 เม.ย. 53 พิธีสืบชะตาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5311-4195

ทางสถาบันวิจัยฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญและจัดงานงานเฉลิมฉลองชื่อพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่จดจำของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยจะจัดขึ้นวันที่ 12 เมษายนนี้ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธาน ในงานมีขบวนแห่เครื่องสักการะและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งการทำพิธีสวดสันติงหลวงภายในหอคำหลวงเวลา 18.00-21.00 น.เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสร้างความ เป็นสิริมงคลแก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และผู้ร่วมงาน อย่างไรก็ตามยังจะมีการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่รับมหาสงกรานต์ต่อจากนั้นคือ ระหว่าง 12-16 เมษายน ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ก็จะจัดงานสงกรานต์ตามประเพณีล้านนา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประเพณีอันดีงามแบบล้านนาที่ถูกต้อง เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมล้านนาที่งดงามและรุ่มรวยของชนเผ่าไทในล้านนา ซึ่งเป็นอู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ รวมทั้งชนเผ่าลัวะ ที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ในล้านนาก่อนชนเผ่าอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเชียงใหม่และ ภาคเหนือด้วย

นายสุทัศน์บอกว่า แน่นอนว่าในงานครั้งนี้จะมีความเป็นมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนา วีชีวิตอันดีงามต่างๆ เช่น การสาธิตทำอาหารเมือง การถักข้าว การทำเครื่องจักสานสำหรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง การทำดอกไม้ไหว เครื่องดำหัว เครื่องสักการะ การต้องลาย กระดาษ ตัดตุงไส้หมู กาดหมั้ว ซอ ปั้นแป้งตามปีเกิด พิธีสังขารล่อง สืบชะตาอุทยานหลวงราชพฤกษ์และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน โดยงานมีตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.ทุกวัน.