งานมหกรรมเกษตรเชียงราย 2554

งานเกษตรแฟร์ ปราจีนบุรี ไปมาแล้ว

เมื่อหลายวันก่อน (10 พฤษภาคม 2554) เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานั้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเชียงราย วันเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ปี 2554 โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้

ซึ่งจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2554 รวมงาน 7 วัน ณ บริเวณสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


การจัดงานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการผลิตพืชผักผลไม้ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการผลิตผลไม้ พืชผักปลอดจากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังเป็นการเผยแพร่อาหารชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่ทราบกันอย่างทั่วถึง

งานมหกรรมเกษตรเชียงราย 2554

สำหรับกิจกรรมของงานในครั้งนี้ หน่วยงานให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จัดประกวดลิ้นจี่ สับปะรด พร้อมจัดจำหน่ายจากสวนโดยตรง จัดประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงจาก 18 อำเภอ จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ สินค้าโอท็อปชุมชน ผลิตภัณฑ์จากสถาบันเกษตร กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การเสวนาทางวิชาการอนาคตลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย จัดประกวดเรียงความ วาดภาพของนักเรียน นักศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการเกษตรและการสาธิตและจำหน่ายอาหารชนเผ่าต่าง ๆที่ได้คัดเลือกมาแล้ว จำนวนมากกว่า 30 ชนิด ทั้งอาหารคาว หวาน และอื่นๆ มากมาย

งานมหกรรมเกษตรเชียงราย 2554

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลือกซื้อและสนับสนุนสินค้าในงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและอาหารชนเผ่าในครั้งนี้ด้วย ร่วมสนุกในงาน มหกรรมเกษตรเชียงราย วันเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ปี 2554