ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic

ขึ้นชื่อว่าข้าว คนทั่วทุกมุมโลกต้องรู้จัก และข้าวเองก็ถือเป็นอาหารหลักของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก นั่นคือข้าวหอมมะลิ ซึ่งก็ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความหอมอร่อย ในขณะเดียวกัน ประเทศต่างๆ ก็เร่งแข่งขันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้หอมและอร่อยเทียบเคียงข้าวหอมมะลิ หลายประเทศเกือบทำสำเร็จ แต่ข้าวหอมก็ยังคงครองใจคนทั่วโลก

แต่ในขณะเดียวกัน การจะได้บริโภคข้าวหอมมะลิ 100% นั้น หาได้ยากยิ่ง เพราะส่วนใหญ่จะผสมกับข้าวชนิดอื่นและเติมกลิ่นเข้าไปเพื่อให้หอมเทียบเท่ากับข้าวหอมดั้งเดิม ซึ่งก็ยังคงหลอกได้อยู่จนทุกวันนี้ และเดี๋ยวนี้เอง ก็มีข้าวชนิดหนึ่ง ออกมาเป็นกระแสให้ผู้รักในสุขภาพ เป็นทางเลือกอีกทาง ซึ่งคุณสมบัติแทบไม่ต่างกันกับข้าวหอมมะลิ เพียงแต่ไม่มีกลิ่นที่หอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ แต่ทดแทนด้วยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นจุดแข็ง


ข้าวอินทรีย์ ผมเคยลงไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับบทความของข้าวอินทรีย์ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ข้าวอินทรีย์ที่ว่า เชื่อแน่ว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ และบางคนอาจได้เห็นกันมาบ้างแล้ว และอีกจำนวนหนึ่งอาจยังได้เคยลิ้มรสสัมผัสกันอยู่บ้าง แต่ก็คงมีหลายคนเช่นเดียวกัน ที่ยังไม่รู้จักว่า ข้าวชนิดนี้ แตกต่างจากข้าวทั่วไปอย่างไร

ข้าวอินทรีย์ หรือ Organic Rice นั้นเป็นเช่นเดียวกับการเกษตรอินทรีย์อื่นๆ คือเป็นข้าวที่มาจากกระบวนการผลิตที่ ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงในขั้นตอนการแปรรูป การสีข้าว การบรรจุ การเก็บรักษา ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีใดๆ ให้แปลกปลอม ต่างกับการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ที่ในขณะเพาะปลูกมีการใช้สารเคมี แต่จะเว้นช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวจะงดใช้สารเคมี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เกษตรปลอดสารพิษ จะปลอดจากสารเคมีจริงๆ

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic

การทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งหลายแล้ว ยังดีต่อเกษตรกรเอง เพราะไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องมีสารเคมีเจือปนในดินและแหล่งน้ำ รักษาระบบนิเวศน์ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ ในขณะที่ผู้บริโภคบ้านเรา ก็เริ่มให้ความสนใจเลือกที่จะ รับประทานข้าวอินทรีย์กันมากขึ้น และเริ่มมีเกษตรกรในภาคต่างๆ ปลูกข้าวอินทรีย์ ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้าวอินทรีย์ที่ปลูกในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะถูกส่งขายไปต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งนั่นหมายถึง ข้าวคุณภาพจะมีราคาแพง ที่คนในประเทศยังไม่สามารถยอมรับได้ เพราะเข้าใจว่า ผลิตได้เองยังไงก็น่าจะถูก แต่การจะลดราคาในต้นทุนการผลิต ที่ไม่ได้ปลูกกันได้ง่ายๆ ทำให้ข้าวชนิดนี้มีราคาแพง และหากวางขายในท้องตลาดในประเทศ ก็อาจเป็นการวางขาย ที่ไม่ได้กำไร เลย (คนไทยทั่วไปยังชอบบริโภคของถูกมากกว่าคุณภาพของสินค้า ซึ่งต่างกับต่างชาติที่คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าราคา)

สำหรับประเทศไทยเองนั้นถือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอินทรีย์มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักก็เพราะ กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมทานข้าวชนิดนี้รวมทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ยังมีจำนวนไม่มากพอ ทำให้สินค้าดังกล่าวยังไม่มีจำหน่ายแพร่หลายตามท้องตลาดทั่วไป และด้วยราคาที่สูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปหลายเท่าตัว


กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ในต่างจังหวัด

  • กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์หมู่บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง http://sciencevillage.most.go.th/group/6134
  • กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย http://www.youtube.com/watch?v=UVW71Ex1SwQ
  • ข้าวอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร http://sites.google.com/site/khawxinthriysklnkhr/
  • เชียงใหม่ไชยวิวัฒน์ ผลิตข้าวออร์แกนิกส์ ปลอดสารพิษทุกขั้นตอน http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=80
  • กลุ่มอาชีพสตรีผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ บ้านเขาคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา สุพรรณบุรี

จากตัวอย่าง ยังมีกลุ่มเกษตรอีกมากมายที่ยังคงใช้วิถีดั้งเดิม ผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด ซึ่งอนาคตยังคงสดใส