เพิ่มมูลค่า ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด ข้าวดีของคนไทยที่พัทลุง

หากเอ่ยถึงข้าว หลายคนในโลกล้วนรู้จัก แต่หากจำกัดความไปอีกว่า ข้าวชนิดไหน น้อยคนนักจะรู้จักชื่อสายพันธุ์ข้าวได้ทุกอย่าง และหากหนึ่งในนั้นเป็นข้าวในตำนาน ที่มีประวัติอันแสนภาคภูมิของคนไทย ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวชนิดอื่นๆ นั่นคือ ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด พัทลุง


หนึ่งในสายพันธุ์ข้าว ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. 2543 ให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ที่จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ก็ได้ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดในพื้นที่แปลงนาของศูนย์วิจัยต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปยังฟาร์มตัวอย่าง ครั้งนั้นเอง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด ซึ่งพระองค์เองก็ได้ทรงนำมาเสวย ทรงรับสั่งว่าอร่อยนัก ทรงโปรดให้นำข้าวสังข์หยดกลับมาปลูกใหม่เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ ต่อมาไม่นาน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงโปรดให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดเผยแพร่กับประชาชนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเผยแพร่จำหน่ายภายในงานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนั่นเอง

ข้าวสังข์หยด ข้าวดีของคนไทยที่พัทลุง

ข้าวพันธุ์สังข์หยด มีลักษณะแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่นๆ ทั่วไป คือ ข้าวสารหรือข้าวกล้องที่มีเหยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆ จนถึงสีแดงเข้มคล้ายข้าวกล้อง ในเมล็ดเดียวกันนั้น เมื่อข้าวหุงสุก จะมีความนุ่มมากไม่เหมือนข้าวกล้องที่จะแข็ง โดยข้าวสังข์หยดจะยังคงนุ่มอยู่เมื่อเย็นตัวลง นอกจากมีความนุ่มอร่อยแล้วยังให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆ

เนื่องจากข้าวสังข์หยดกล้อง จะมีโปรตีนสูง วิตามินหลายชนิดสูง โดยเฉพาะ ไนอาซีน มีมากถึง 3.97 มิลิกรัม ซึ่งหากวัดปริมาณในสายพันธุ์ของข้าวชนิดอื่นๆ แล้วจะมีน้อยมาก การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมของข้าวสังข์หยด และศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 พัทลุง ได้ทำการขยายพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์ เพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยด ให้เกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุงในปี 2548 แนวทางในการจัดจำหน่ายในปัจจุบันมีจำหน่ายใน ร้านสุวรรณชาด และซุปเปอร์สโตร์ชั้นนำในกรุงเทพ ตลอดจนร้านอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ

การส่งเสริมข้าวสังข์หยดให้เป็นข้าวเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงจึงเริ่มดำเนินการแนะแนวทาง การปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่เพิ่มคุณค่า และตรงกับความต้องของตลาดภายในและต่างประเทศ และด้วยคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว ข้าวพันธุ์สังข์หยด จึงจัดอยู่ในระดับตลาดข้าวคุณภาพดีพิเศษได้อีกด้วย