ข่าวเกษตรวันนี้

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ

แม้เป็นหน้าที่แต่ก็ขอชื่นชมเมื่อ กรมวิชาการเกษตร ฟื้นฟูปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม พร้อมสำรองเมล็ดพันธุ์ผักและให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูดินและระบายน้ำที่ขัง ในผิวดิน สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับพืชพรรณและไม้ผลเป็นวง กว้าง โดยคาดว่าจะมี พืชสวนเสียหายประมาณ 250,000 ไร่ เป็นไม้ผล 35,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมสำรองเมล็ดพันธุ์ทั้งพืชผักให้ในปริมาณ พอสมควร และเตรียมคำแนะนำในการฟื้นฟูเพิ่มเติมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร โดยเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง 8 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ข่าวเกษตรวันนี้คำแนะนำจาก กรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง ควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้าหรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลม ฝนได้ รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรงต้านทานโรคได้เป็นอย่าง ดี กรมปศุสัตว์ ฝากถึงประชาชนว่า หากจะประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้รอบคอบก่อน โดยเฉพาะด้านการป้องกันโรค และการตลาด หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน เจียไต๋แฟร์ 2011 “มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์” ครั้งที่ 7 ระหว่าง 15-23 มกราคม ณ ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.


ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รูปแบบใหม่ของการจัดสวนโดยใช้พืชผักสวนครัว 5 สี แปลงเพาะปลูกผักและดอกไม้นานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์ที่บานสะพรั่งสวยงาม ตระการตากับสวนผักและดอกไม้แนวตั้ง ในรูปทรงเรขาคณิต และสวนผักรีไซเคิล ผักผลไม้มหัศจรรย์ที่หาชมยาก อาทิ แตงโมสี่เหลี่ยมและหัวใจ มะเขือเทศรูปหัวใจ มะเขือเทศและมะเขือหลากหลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน ฟักทองและแฟงยักษ์ พริกคุณตา ฯลฯ การปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ในโรงเรือน อาทิ แตงโมไร้เมล็ด เมล่อน มะเขือเทศ ฟักทอง ฯลฯ อุโมงค์ทางเดินยาวที่มีพืชผักนานาพันธุ์ให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าชมงาน ชมโรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะปลูกอันทันสมัย ชมนิทรรศการวงจรการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ