กาฬสินธุ์ยืนยันน้ำเพียงพอทำนาปรัง

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มั่นใจปริมาณน้ำดิบมีเพียงพอทำนาปรัง ถึงแม้ในเขตชลประทานเกษตรกรจะทำนาปรังเกินปริมาณควบคลุมกว่า 7 หมื่นไร่ พร้อมของความร่วมมือ อปท.เสนอแผนชักลอกน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ยาวนาน

กาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ที่สำนักงานชลประทาน จ.กาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางเข้ารับฟังรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำดิบจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เขื่อนลำปาว อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและโครงการพระราชดำริ รวม 19 แห่งถึงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งชาวกาฬสินธุ์กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว ล่าสุดมีปริมาณอยู่ 563 ล้าน ลบ.ม.จากปริมาณกักเก็บที่ 1,430 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 39 ของความจุอ่าง ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและโครงการพระราชดำริ เหลือเพียงร้อยละ 29 ของความจุอ่าง แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าปริมาณน้ำเขื่อนลำปาว จะเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในปีนี้


นายวิโรจน์ กล่าวว่า ถึงแม้ปริมาณการเพาะปลูกข้าวนาปรังจะเกินพื้นที่ควบคุมกว่า 7 หมื่นไร่ แต่ทางชลประทานยืนยันว่าในพื้นที่ยังคงมีน้ำเพียงพอไปถึงฤดูกาลปลูกข้าวนาปี

แต่เพื่อความไม่ประมาทเกษตรกรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนในส่วนแผนการ แก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว จะขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอแผนชักลอกน้ำให้กับ อ่างเก็บน้ำสาธารณะเพื่อไว้ใช้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป