การเพาะเห็ดฟาง สู้แล้ง

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร

เกษตรวันนี้ ของเสนอเรื่องการเพาะเห็ด โดยเกษตรกรเมืองสกลนครเตรียมรับมือหน้าร้อน แนะการเพาะเห็ดฟางหวังใช้ต่อสู้กับภัยแล้ง ใช้น้ำและต้นทุนน้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้มีการจัดการอบรมทอดถ่ายวิชาความรู้ในการเพาะเห็ดฟาง โดยนายร่มไม้ นวลตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า

การให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางกับเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และชดเชยการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำได้เป็นอย่างดี โดยการเพาะเห็ดฟางนั้นการลงทุนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น


ทั้งยังไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีตลอดจนยาฆ่าแมลงถือได้ว่าเป็นผลิตผล ทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วย