การเพาะเห็ดนางฟ้า

การเพาะเห็ดนางฟ้า

เห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ

และการเพาะเห็ดนางฟ้าให้เกิดเป็นดอกเห็ด ในการลงทุนชื้ออุปกรณ์การทำเห็ด จะมีรายการที่ต้องใช้อุปกรณ์มากในขั้นตอนที่ 1 – 3 เท่านั้น ส่วนขั้นที่ 4 ในส่วนของการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ไม่ต้องลงทุนมาก หรือจะเปลี่ยนและดัดแปลงจากโรงเรือนอื่นที่มีอยู่เดิมมาใช้ได้ ในขั้นตอนนี้ ผู้ที่ต้องการเพาะจะทำครบทุกขั้นตอนก็ได้


หรืออาจจะทำเป็นบางขั้นตอนก็ได้ เช่น จะทำเฉพาะหัวเชื้อเห็ด ด้วยวิธีการนำก้อนเชื้อที่ทำสำเร็จรูปแล้วมาเปิดออก รดน้ำให้เกิดดอกเห็ดเลย หรือจะทำแบบสลับซับซ้อนในกระบวนการเพาะเนื้อเยื่อต่างๆ นั้นสามารถทำได้ โดยส่วนใหญ่ระบบการตั้งฟาร์มเห็ดได้รับการแนะนำให้ทำเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

เรียนรู้การกินเห็ด หากเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เราต้องรู้จักก่อนว่าอาหารนั้นคืออะไร ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร เห็ดก็เหมือนกัน ต้องเรียนรู้ว่าเห็ดชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้กี่แบบ รับประทานด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อตอบโจทย์ และต้องเป็นคนกินเห็ดเก่ง ต้องปรุงอาหารจากเห็ดหลายชนิด ทำให้อร่อยด้วย สามารถแนะนำผู้ซื้อเห็ดไปปรุงเองได้อย่างมั่นใจ เช่นนี้ทำให้เราพร้อมต่อการขายเห็ด

ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า

ผลิตดอกเห็ดขาย 90% ของฟาร์มเห็ดที่ทำอยู่นั้นเริ่มจากวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้านี้ โดยทำโรงเรือนขนาดย่อมๆ เพื่อใช้เพาะเอาดอกเห็ด ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มมาผลิตดอก โดยหาความชำนานและความรู้ไปเรื่อยๆ จนเชี่ยวชาญจนกระทั่งสามารถลงมือทำเองได้

ในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนทำถุงเชื้อเอง ให้ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มที่ทำขายดีกว่า เริ่มจากน้อยๆ ก่อน ทยอยทำให้ได้เห็ดไปขายตลาดได้ก่อน ขายเองหรือส่งแม่ค้าก็ได้ ขยายตลาดดอกเห็ดเพิ่มมากขึ้นไปเป็นลำดับ จนตลาดใหญ่ขึ้นและสม่ำเสมอดีแล้วจึงคิดผลิตถุงเชื้อเอง แต่ถ้าตลาดไปไม่ได้ก็หยุดแค่นั้น ไม่ขาดทุนมาก การทำตลาดต้องหมั่นหาข้อมูลเรื่อย อย่าหยุดนิ่ง ต้องหาสิ่งใหม่ๆ มาดัดแปลงอยู่เสมอ


การเพาะเห็ดนางฟ้าอินทรีย์ pulmonarius

ผลิตถุงเชื้อเห็ด ถ้าตลาดรับซื้อเห็ดจากเรามากพอและคิดว่าอยู่ตัวดีแล้ว จึงตั้งหน่วยผลิตถุงเชื้อได้ แต่ถ้าคำนวณว่าซื้อถุงถูกกว่าผลิตเองก็ไม่ควรทำเนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมา ควรมีการดูงานนอกพื้นที่บ้างเพื่อศึกษาตลาด ควรไปดูฟาร์มทำถุงเชื้อหลายๆ ฟาร์ม แล้วมาคำนวณว่าเครื่องมือและวิธีการแบบใดดีที่สุด

เตรียมการเอาคนคุมงานไปฝึกงานในฟาร์ม หรือติดต่อจ้างคนชำนาญในฟาร์มเก่ามาทำฟาร์มใหม่ ขั้นตอนนี้ก็ควรซื้อเชื้อ ยังไม่ควรทำเอง การลงทุนขนาดเล็กจะใช้หม้อต้มไอน้ำต่างหาก (สตีมเม่อร์) แล้วต่อท่อมาอบถุงขี้เลื่อยในอีกหม้อต่างหาก ถ้างานนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นสมควร แล้วค่อยผลิตเชื้อข้างฟ่างและซื้อวุ้นต่อไป

การเพาะเห็ดนางฟ้าอินทรีย์ pulmonarius

ผลิตเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่าง เมื่อเริ่มทำ งานฟาร์มจะมีขนาดใหญ่มาก สำหรับระยะเวลา 1 – 2 ปี ถ้ายังไม่ทำเชื้อวุ้นและเชื้อข้าวฟ่างมาก่อน ก็ไม่ควรทำขึ้นใหม่ มีผู้ทำขายมากอยู่แล้ว ซื้อเขาใช้ดีกว่า นอกจากจะห่างไกลหาซื้อหัวเชื้อยากจริงๆ และต้นทุนการหาซื้อมาก จึงค่อยทำ

การเพาะเห็ดนางฟ้า

เนื่องจากการผลิตเห็ดด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้านั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ หากไม่เตรียมการให้ดี จะเติบโตได้ยาก เพราะตลาดการขายเห็ดมีมากขึ้นทุกปี แหล่งรับซื้อเห็ด และแหล่งซื้อขายอุปกรณ์การทำเห็ด ก็มีมากเป็นเงาตามตัว หากคิดทำในครัวเรือนเพาะปลูกขายในตลาดเล็กๆ เช่นตลาดสดละแวกบ้านก็ให้ทดลองทำให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เท่านี้ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ขัดสนแล้ว