การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช Hermetic เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ การเก็บรักษาเพื่อจะนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลอื่น โดยทั่วไปแล้วการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบทางการ เป็นโรงเรือนและวิชาการเกินไป ดูเรื่อง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

วันนี้อยากนำเสนอ รูปแบบ Hermetic ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่ถูกใช้ในการเก็บธัญพืชแห้งมานานกว่าพันปีที่ผ่านมา เครื่องปั้นดินเผาที่ปิดผนึกเก็บไว้ใต้ดินยังคงถูกพบโดยนักโบราณคดีในเปอร์เซียพร้อมกับเมล็ดธัญพืชที่เก็บไว้ภายใน


Hermetic หมายถึง การยับยั้งการถ่ายเทอากาศ นักภาษาศาสตร์เชื่อว่าคำว่า Hermetic ได้มาจาก ผู้ที่มีชื่อว่า Hermes Trismegistus ซึ่งเป็นปราชญ์และนักเขียนที่คิดค้น “ตราประทับมายากล” เพื่อให้ภาชนะถูกปิดผนึกไม่มีอากาศถ่ายเทได้

จุดเริ่มต้นของ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบ Hermetic ได้สูญหายไปในสมัยโบราณ แต่สิ่งสำคัญคือว่าธัญพืชที่เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทไม่ได้นั้นจะไม่เสียและไม่มีแมลงสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ได้และไม่สามารถกัดกินสิ่งที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในได้ อาหารที่เก็บไว้ในสภาวะแบบ Hermetic ยังคงสดและอร่อย สำหรับเมล็ดพันธุ์ก็สามารถรักษาความแข็งแรงและความสามารถในการงอกไว้ได้

ในสมัยปัจจุบันการเก็บรักษาที่ทันสมัยที่ใช้สารเคมีถนอมอาหาร, สิ่งสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวของการเก็บรักษาแบบ Hermetic คือการที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการถนอมอาหาร อาหารที่เก็บไว้ในแบบ Hermetc จะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสารพิษและดีต่อสุขภาพ GrainPro ได้นำแนวคิดโบราณและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ได้แก่

  • วัสดุ PVC ที่ทนต่อรังสี UV ในแสงแดด ประกอบด้วยซิปชนิดแข็งแรงแน่นหนาพิเศษ รวมเป็นภาชนะบรรจุแบบ Hermetic อย่างง่าย เพราะมีเพียง 2 ชิ้น
  • ยุ้งฉางแบบ Hermetic ของ GrainPro ไม่ต้องการโครงสร้างอาคารหรือสารกำจัดศัตรูพืชในการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช มีความจุตั้งแต่ขนาดไม่กี่กิโลกรัมจนถึงขนาดใหญ่กว่า 30,000 ตัน

ยุ้งฉางแบบ Hermetic ของ GrainPro ช่วยส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ที่ทันสมัยที่สุดเช่นเดียวกับเกษตรกรอื่นๆทั่วไป และยังได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร, โรงงานผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ทุกๆ ภาคส่วนต้องการที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรของพวกเขาจากแมลงศัตรูพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราคาแพงอีกต่อไป


การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช Hermetic เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์

รูปแบบของการเก็บรักษาแบบ Hermetic

การเก็บรักษาแบบอินทรีย์ Organic Hermetic เป็นกระบวนการการหายใจที่เป็นธรรมชาติของแมลงในสินค้าแห้งหรือสำหรับสินค้าที่มีความชื้นสูงสินค้าที่จะสร้างบรรยากาศแบบ Hermetic ด้วยตัวเอง โดยกระบวนการ Organic Hermetic มีการใช้ที่ให้ผลสำเร็จดีมานานกว่าทศวรรษ ด้วยการนำวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น GrainPro Cocoon™, SuperGrainbag™, TranSafeliner™ ซึ่งมีการคุณสมบัติเลือกผ่านไม่ยอมให้อากาศไหลผ่าน

เนื่องด้วยการหายใจของแมลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้หลังจากนั้นไม่กี่วัน (ปกตินานสัปดาห์ถึงสิบวันที่อุณหภูมิห้อง) ระดับออกซิเจน O2 จะลดลงไปถึงระดับที่แมลงไม่สามารถดำรงชีวิตประมาณ 1-2 %, ในขณะที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 จะสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นหลักกระบวนการขาดอากาศหายใจจนถึงขึ้นดำรงชีวิตไม่ได้ ภายใต้กระบวนการนี้ เมื่อแมลงเริ่มขาดอากาศ มันจะต้องการจะปีนป่ายออกมาจากถุงบรรจุ

แต่สุดท้ายจะตายอยู่ตรงขอบตะเข็บ Liner ของ Cocoon™ ที่สภาวะระดับ O2 ต่ำ จะสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและอะฟลาท็อกซิน Aflatoxins และสร้างสภาวะที่เหมาะสมอย่างมากที่จะรักษาความสามารถในการงอกของเมล็ดโดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็น นอกจากนี้ความชื้นภายนอกไม่สามารถถ่ายเทเข้าสู่ภายในถุงทำให้ความชื้นสูงขึ้นได้

การเก็บรักษาแบบรมก๊าซ Gas-Hermetic Fumigation (G – HF) – นี่คือกระบวนการกำจัดออกซิเจนออกโดยไม่ต้องใช้ปั๊มสูญญากาศหรือรอกระบวนการการหายใจตามธรรมชาติ, ก๊าซ CO2 ถูกถ่ายลงในถุง GrainPro อย่างรวดเร็ว เพื่อขับอากาศออกและออกซิเจนได้ โดยให้เกิดการผสมน้อยที่สุด วิธีการนี้มักจะกระทำให้เสร็จภายในไม่กี่นาทีโดยใช้ก๊าซ CO2 ที่บรรจุในถังหรือตามท่อก๊าซในบางกรณีก๊าซไนโตรเจน N2 ได้นำมาใช้แทน

แต่วิธีก๊าซไนโตรเจนนี้ต้องมีความเข้มข้นที่สูงกว่า CO2 ซึ่งก๊าซ CO2 ที่ใช้ต้องมีความเข้มข้นต่ำกว่า 90% แต่สำหรับก๊าซไนโตรเจนที่ใช้ต้องมีความเข้มข้นสูงกว่า 90% วิธีการนี้นิยมใช้ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกหักง่ายมากกว่า ระยะเวลาในการกำจัดแมลงอยู่ประมาณ 3 วันหรือน้อยอาจจะน้อยกว่า สำหรับแมลงศัตรูพืชชนิดที่พบเห็นทั่วไป ผลมะเดื่อและอินทผลัมเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กระบวนการนี้ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างทันสมัยด้วยสินค้าจาก GRAINPRO ™

ที่มาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ : www.thaiorganicstorage.com