ปลูก มะม่วงอินทรีย์ รายได้งาม

“มะม่วงงามเมืองย่า” ถือเป็นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีถิ่นกำเนิดบนแผ่นดินเมืองโคราช โดยเกิดจากการนำเอามะม่วงพันธุ์ น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ซึ่งเพาะจากเมล็ดกับมะม่วงมันขุนศรีที่ตัดยอดไปฝากท้องกับต้นพันธุ์อื่น แล้วได้มะม่วงพันธุ์นี้ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนจดอนุสิทธิบัตรชื่อพันธุ์มะม่วงงามเมืองย่าไว้ ที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

มะม่วงอินทรีย์

นายกิจติกร กีรติเรขา อดีตข้าราชการ ครูที่ผันตัวเองมาทำอาชีพเกษตรกรเต็มตัว และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงงามเมืองย่าที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่ง เล่าว่า มะม่วงงามเมืองย่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลดก สวยงาม ลูกใหญ่ โดยมะม่วง 1 ลูกจะมีขนาดใหญ่กว่าขวดน้ำอัดลมขนาด 1 ลิตร น้ำหนักตั้งแต่ 1.2 กิโลกรัมไปจนถึง 2.1 กิโลกรัม เนื้อหนา ละเอียด ไม่เป็นเสี้ยน หากรับประทานตอนดิบจะมีรสชาติมันหวานกรอบ อร่อย แต่ถ้ารับประทานตอนผลสุกจะมีรสหวานกลิ่นหอม ซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งสุกและดิบตามความชอบของผู้บริโภค ส่วนเมล็ดของมะม่วงงามเมืองย่าจะลีบและบาง ผิวเปลือกหนานวลเนียนสวยงาม ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ


เมื่อเริ่มปลูกมะม่วงก็ตั้งใจที่จะปลูกแบบอินทรีย์ เพราะปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกิน แต่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากนัก เขาจึงค่อย ๆ ศึกษาด้วยตัวเองประกอบกับขอความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้อย่างหมอดินอาสาประจำ ตำบล เพราะได้ผ่านการคัดเลือกและถ่ายทอดความรู้มาจากกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผลแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันเขามีพื้นที่ปลูกมะม่วงงามเมืองย่าอยู่ทั้งหมด 44 ไร่ โดยจะปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด อาศัยน้ำฝน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มูลสัตว์ และสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น บอระเพ็ด ขมิ้นชัน ดีปลี ในการช่วยกำจัดศัตรูพืช โดยจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงอย่างเด็ดขาด วิธีการดังกล่าวทำให้ผลผลิตต่อต้นและต่อไร่สูงมาก แต่สิ่งที่สำคัญคือจะต้องดูแลไม่ให้ลำต้นมะม่วงมีความสูงเกิน 3 เมตร เพราะหากสูงเกิน 3 เมตรจะทำให้ ผลมะม่วงโตไม่เต็มที่ อีกทั้งหลังจากมะม่วงเริ่มออกดอกและติดผลได้ 60 วัน ต้องเริ่มทำการห่อมะม่วงด้วยกระดาษและถุงพลาสติกสีชนิดพิเศษ จากนั้นอีก 150 วันก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้

โดยตลาดหลักจะได้รับออร์เดอร์จากต่างประเทศ เช่น รัสเซีย ที่แต่ละปีจะส่งออกปีละ 28 ล้านบาท ส่วนในประเทศไทยจะมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ซึ่งปัจจุบันราคาขายส่งมะม่วงงามเมืองย่าราคากิโลกรัมละ 85-90 บาท โดยพื้นที่ 1 ไร่จะปลูกมะม่วงงามเมืองย่าได้ 400 ต้น ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 8 ตัน สามารถสร้างรายได้กว่า 6 แสนบาท/ไร่/ปี

เกษตรกรท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเงินล้าน อย่างนายกิจติกร กีรติเรขา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะไปเยี่ยมชมวิธีการจัดการสวนได้ที่ สวนมะม่วงงามเมืองย่า บ้านหนองปล้อง หมู่ 9 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา.