การปลูกอ้อย ด้วยระบบ น้ำหยด

การปลูกอ้อย ด้วยระบบ น้ำหยด

จากข้อมูลในการปลูกอ้อย ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย สารให้ความหวานที่นำไปผลิตน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากมาย โดยคุณสมพงษ์ วรรณวินัย ผู้เป็นเกษตรกรที่มีสำนึกรักบ้านเกิด จากจังหวัดชัยภูมิ แห่งบ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว ได้ริเริ่มการปลูกอ้อยมาตั้งแต่ ปี 2524 เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างแท้จริง เพราะท่านมีความเชี่ยวชาญในการปลูกอ้อยจนประสบความสำเร็จ และคิดค้นการปลูกอ้อยระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน ปลูก 1 ครั้ง ตัดได้ 8 ตอ โดยขั้นตอนการปลูกนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด

โดยเริ่มจากการเตรียมดินปลูก ให้เหมาะสมกับระบบน้ำหยด ดังนี้


 • ไถด้วยผานจักร โดยการไถใบพรวนลงดินให้เป็นปุ๋ยในตัว ทั้งนี้อาจใช้ปุ๋ยพืชสดผสมกากน้ำตาล เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
 • ไถพรวนดินระหว่างแถวห่างกัน 180 ซม. ระหว่างหลุมห่าง 40 ซม. หลุมลึก 10-15 ซม.
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกอัตรา 12.5 กิโลกรัม/แถว
 • ในการปลูกนั้น อาจใช้รถปลูก กรณีต้องการใช้ปุ๋ยวางในร่องให้เป็นระบบ พร้อมวางท่อนพันธุ์ ติดตั้งระบบน้ำหยดใต้ดิน และกลบร่องในตัว ท่อนพันธุ์ที่ใช้ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ขนาดท่อนพันธุ์ 25-30 ซม.
 • หลังจากวางท่อนพันธุ์เรียบร้อยแล้วนั้นเปิดน้ำครั้งแรกให้น้ำ 8 ชั่วโมง
 • หลังจากนั้นดูแลให้น้ำวันละ 2 ชั่วโมง จนกว่าท่อนพันธุ์จะงอกรากและยืนต้นได้ หรืองอกขึ้นมาประมาณ 30-40 ซม. ค่อยเปลี่ยนมาให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง/ครั้งละ 4 ชั่วโมง
 • การให้น้ำนั้นให้ได้ทุกช่วงตามสะดวก
 • หลังจากที่ต้นอ่อนงอกขึ้นมา 30-40 ซม.แล้วพยายามบำรุงด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้รากแข็งแรง
 • ในช่วงหน้าฝนพอดี ควรงดการให้น้ำ
 • หลังจากนั้น ให้สังเกตต้นดู หากต้นไม่สมบูรณ์ ให้ปุ๋ยหมักผสมในน้ำ แล้วให้มาตามระบบน้ำหยดใต้ดินในอัตราส่วน 1:1 แล้วให้ตามน้ำตามปกติ หรือให้น้ำหมักชีวภาพ อาทิตย์ละ 1 ครั้งครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 อาทิตย์

สูตรน้ำหมักชีวภาพ เหมาะกับระบบการปลูกอ้อยด้วยระบบน้ำหยด ส่วนผสม หอยเชอร์รี่ 50 กก. กากน้ำตาล 4-5 กก. หมักทิ้งไว้ 60 วัน อัตราการใช้ น้ำหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ปล่อยไปตามน้ำที่เราให้ต้นอ้อย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 1-2 ชั่วโมง เป็นการบำรุงดิน และระบบรากในตัว การบำรุงรากเป็นสิ่งจำเป็น หลังจากตัดต้นอ้อยเรียบร้อยแล้ว บำรุงตออ้อยด้วยการรดน้ำ 1-2 วัน เป็นการบำรุงเก็บผลผลิตรุ่นที่ 2

การปลูกอ้อย ด้วยระบบ น้ำหยด

การปลูกอ้อยด้วยระบบน้ำหยด ระยะเวลาการปลูก 1 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ปลูก 1 ต้น สามารถเก็บผลิตได้ 8 ตอ 1 ไร่เก็บผลผลิตได้ปีละ 20-25 ตัน/ไร่ และไม่แนะนำให้เผาใบอ้อย จะทำให้ความหวานลดลง

อุปกรณ์ระบบน้ำหยดในไร่อ้อย ถ้ามีแหล่งน้ำ

 • เครื่องปั้มน้ำ
 • ท่อส่งน้ำ ท่อประทาน และรองประทานอาจใช้ขนาดเดียวกันได้คือ 2 นิ้ว
 • เทปน้ำหยด 2 ไร่ใช้ประมาณ 3200 เมตร
 • ชุดกรองน้ำ
 • ข้อต่อต่างๆ

หัวใจของการปลูกอ้อย


ก่อนเริ่มกระบวนการเพาะปลูก ปัจจัยแรกสุดที่ให้ความสำคัญและคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน คือ พื้นที่เพาะปลูก จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี คัดเลือกพื้นที่ให้อยู่ห่างจากมลพิษทั้งหลาย คือถนนหลวง โรงงาน และแปลงปลูกพืชที่ใช้สารเคมี และจะต้องศึกษาประวัติด้านการเกษตรของพื้นที่นั้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ของอ้อยอินทรีย์

หัวใจของการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นวงจร เพื่อดูแลหล่อเลี้ยงต้นอ้อยให้เติบโตสมบูรณ์ คือ ดิน, พันธุ์อ้อย, น้ำ และ ปุ๋ย

ที่มา:ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร *1677 / สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา / เว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอม / เว็บไซต์เกษตรพอเพียง เรื่อง วิธีการปลูกอ้อยแบบน้ำหยด