ปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ประเทศไทยเรา มี การทำเกษตรอินทรีย์ กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

แม้หลายครัวเรือนไม่มีพื้นที่เพาะปลูกมากอย่างเกษตรกร แต่ก็ใช้วิธี การปลูกผักสวนครัว แทน ไม่ว่าจะเป็นการยกร่องแปลงเล็กๆ หรือปลูกในกระถาง แม้แต่จะควบคุมการเพาะปลูกให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดได้ โดยสามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดไม่เว้นแม้แต่พืชต่างประเทศ หนึ่งในนั้นคือ หัวผักกาดแดง


การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า
ผักกาดแดง หรือ Radish จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์กระหล่ำ Brassicaceae (Cruciferae) หรือ Mustard family. โดยที่ Raphanus มาจากภาษากรีก หมายถึง quick appearing หรือ พืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เป็นพืชสองฤดูแต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียวได้ ส่วนที่สามารถนํามาบริโภคได้คือ ส่วนของราก ที่มีการสะสมอาหาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร

การปลูก หัวผักกาดแดง ให้งอกงาม

แรดิซ หรือ หัวผักกาดแดง มีด้วยกันทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ ทรงกลม (Globe), ทรงรูปไข่ (Oval) และทรงกลมยาว (Oblong)

สายพันธุ์ที่สามารถปลูกในเมืองไทยได้ ส่วนใหญ่เป็น Cherry belle radish หรือพันธุ์ทรงกลม Globe มีหัวสีแดง และอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 40 วัน โดยปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ทำให้ หัวผักกาดแดง จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีคือ

  • สภาพอากาศ หัวผักกาดแดง จัดอยู่ในกลุ่มพืชเขตหนาว อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10-18 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูง และความชื้นในอากาศตํ่า จะจำกัดการเจริญเติบโตด้วยสภาพอากาศโดยรอบ เนื้อฟ่าม แข็ง มีกลิ่นฉุน คุณภาพในด้านความกรอบ กลิ่นและรสชาติ จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในสภาพช่วงแสงสั้น อุณหภูมิตํ่า หัวเจริญสมบูรณ์ ทรงพุ่มเล็ก ส่วนในสภาพช่วงแสงยาว หัวจะมีรูปทรงผิดปกติ ทรงพุ่มสูง การปลูกนอกฤดูควรปลูกบนพื้นที่สูงและควบคุมสภาพแวดล้อม
  • สภาพดินปลูก เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 40 วัน จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องการดินที่ร่วนซุน หน้าดินลึก ระบายนํ้าได้ดี มีอินทรีย์วัตถถุสูง ผักกาดแดงสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน่อย ประมาณ pH 6.0-6.8 ควรเตรียมดินให้ดี ไม่ควรให้มีเศษหิน หรือมีดินเป็นก้อนแข็ง ไม่ควรมีเศษพืช และปุ๋ยคอกที่ยังไม่ย่อยสะลาย เนื่องจากจะทําให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ไม่สวยงาม

เมื่อเริ่มต้นปลูกผักกาดแดง โดยการฝังเมล็ดลงในดินลึกประมาณ 1 เซนติเมตร โดยใช้ไม้ตะเกียบหรือนิ้วแทงเป็นรูแล้วหยอดเมล็ดผักกาดแดงลงหลุมปลูกแล้วกลบดิน ไม่ต้องแน่นมาก รดน้ำเช้าเย็นพอให้ดินชุ่มน้ำ ประมาณ 2-3 วันผักกาดแดงจะแทงยอดอ่อนออกมา ถ้าดินดี อุณหภูมิต่ำ อัตรางอกจะดีมาก ร้อยละ 99 มีโอกาสรอดสูง

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ผักกาดแดง อายุได้ 3 วัน


การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ผักกาดแดง อายุได้ 7 วัน

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ผักกาดแดง อายุ 10 วัน ช่วงนี้จะออกใบคู่แล้ว ถ้ามีปริมาณแน่นมาก ให้แยกลงกระถางปลูกอื่นได้เพื่อลดความหนาแน่นของต้นผักกาดแดง

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ผักกาดแดง อายุ 30 วัน ในช่วงนี้อาจเพิ่มปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักร่วมด้วย

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ผักกาดแดง อายุ 40 วัน

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ได้ผลผลิตตรงตามกำหนด คือ 40 วันสามารถเก็บมารับประทานได้

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

หัวผักกาดแดง มีคุณค่าทางสารอาหารอย่างมากมาย มีเบตาแคโรทีนสูง มีไนเตรทสูง ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ทำให้ความดันโลหิตต่ำลง จัดเป็นยาบำรุงทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้ เวลาออกกำลังกาย หรือทำงานในไร่สวนมาเหนื่อยๆ ดื่มน้ำหัวผักกาดแดง จะทำให้รู้สึกหายเหนื่อยเร็วขึ้น ถ้าอยากได้สารอาหารเต็มที่ แนะนำให้กินสด รสชาดและกลิ่นฉุน คล้ายผักกาดทั่วไป ล้างให้สะอาดแล้วนำมารับประทานจะดีที่สุด เพราะ ผักอินทรีย์ ปลอดภัยอยู่แล้ว

ขอบคุณที่มาเนื้อหา ภาพ ที่ kasetporpeang dot com
เรียบเรียงใหม่โดย kasetorganic dot com