การปลูกมะพร้าว แบบอินทรีย์ ต้นเตี้ย ผลดก

การปลูกมะพร้าว

มะพร้าว เป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแสนจะวิเศษ

เนื่องจากประโยชน์ของมะพร้าวมีตั้งแต่รากยันยอด ผลก็มีประโยชน์มากมาย เช่น การนำมาทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของพลังงาน และเรื่องของความสวยงาม ด้วยการหมักผมด้วย น้ำมันมะพร้าว


มะพร้าว จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อประเทศ และครัวเรือนไม่น้อย บ้านไหนมีสวนมากบ้างน้อยบ้าง มักจะเห็นมะพร้าวอยู่คู่กับสวนอย่างแน่นอน เนื่องจากปลูกง่าย มะพร้าว เป็นพืชที่ใช้ น้ำน้อย ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก แต่หากใครยังไม่เคยปลูกหรืออยากรู้ว่า การปลูกมะพร้าว ให้ได้ผล นั้น ทำอย่างไร วันนี้จะนำเสนอเรื่องนี้ให้ฟังกันดู…

ขั้นตอน การปลูกมะพร้าว ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ซึ่งเพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก เริ่มต้นจากเลือกสวนก่อน แล้วเจาะไปที่ต้นพันธุ์มะพร้าว ผลที่ได้ ถึงจะมาเลือกหน่อ

การปลูกมะพร้าว

เรื่องแรก การเลือกสวนพันธุ์มะพร้าว ควรเป็นสวนที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์เดียวกัน ขนาดสวนยิ่งมีจำนวนมากยิ่งดี เพราะจะรับประกันได้ว่าไม่กลายพันธุ์แน่นอน และอยู่ในแหล่งที่มีการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ต้นมะพร้าวมีขนาดอายุไล่เลี่ยกัน และควรจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เป็นสวนที่มีการดูแลปานกลาง และมีต้นที่มีผลดกอยู่เป็นส่วนมาก ไม่มีโรคหรือแมลงระบาด ในกรณีที่อยู่ไกลแหล่งปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจคัดเลือกเพียงบาง หลักการเท่าที่จะทำได้ หรือคัดเลือกเป็นต้นๆ ก็ได้

ในการเลือกต้นพันธุ์ ควรเป็นต้นที่อยู่ในบริเวณกลางสวน เพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ หาต้นที่ให้ผลดกไม่น้อยกว่า 60 ผล/ต้น/ปี ควรมีการจดบันทึกการให้ผลของต้นที่คิดว่าจะใช้เป็นต้นพันธุ์ก่อนสัก 3-4 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า ให้ผลดกจริง โดยทาสีไว้ที่ต้นเป็นที่สังเกตหรืออาจทำเครื่องหมายอย่างอื่นก็ได้ เป็นต้นที่ไม่อยู่ใกล้บ้าน คอกสัตว์หรือในที่ทีดีกว่าต้นอื่น


การปลูกมะพร้าว

ลักษณะการเลือกควรเลือกต้นที่มีลำต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็นรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม มีจำนวนทาง (ใบ) มาก โคนทางสั้นและใหญ่ มีจั่นอย่างน้อย 10 จั่น กระจายอยู่รอบต้น และทุกจั่นมีผลขนาดต่าง ๆ กันติดอยู่ ทะลายควรนั่งทางก้านทะลายสั้นและใหญ่ เป็นต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ่ เส้นรอบของกะลาไม่ต่ำกว่า 45 ซม. เนื้อหนา เปลือกไม่หนาหรือบางเกินไป ส่วนเรื่องการเลือกผลพันธุ์ควรเลือกที่ไม่แตก ไม่มีโรค

การเตรียมผลพันธุ์ก่อนเพาะ ให้ปาดเปลือกทางด้านหัวออกขนาดประมาณเท่าผลส้มเขียวหวานเพื่อให้น้ำซึมเข้าได้สะดวกใน ระหว่างเพาะ และช่วยให้หน่องอกแทงออกมาได้ง่าย ถ้าเป็นผลที่ยังไม่แก่จัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ให้นำไปผึ่งไว้ในที่ร่มโดยวางเรียงให้ รอยปาดอยู่ด้านบน ผึ่งไว้ประมาณ 15-30 วัน จนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเตรียมผลพันธุ์ไว้ประมาณ 2 เท่าของจำนวนหน่อที่ต้องการเพราะในขณะเพาะจะมีพันธุ์ที่ไม่ งอกและเมื่องอกแล้วก็ต้องคัดหน่อที่ไม่แข็งแรงออก

เตรียมแปลงเพาะมะพร้าว แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง ใกล้แหล่งน้ำ และมีการระบายน้ำดีไม่เป็นแหล่งที่เคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อน วิธีการเพาะก็ง่ายๆ ให้วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องที่เตรียมไว้ หันด้านที่ปาดขึ้นข้างบนเรียงไปตามทิศ ทางเดียวกัน ให้แต่ละผลติดกันหรือห่างกันไม่เกิน 5 ซม. กลบทรายหรือดินให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1/3 ของผล ถ้าฝนไม่ตก รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ โดยสังเกตจากความชื้นตรงบริเวณรอยปาด คอยดูแลกำจัดวัชพืช โรค-แมลงต่างๆ

หลังจากเพาะแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเริ่มงอก ในระยะแรกจะงอกน้อย เมื่อเลย 4 สัปดาห์ไปแล้วหน่อจะงอกมากขึ้น มะพร้าวที่ไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์ หรือ 70 วัน ควรคัดทิ้ง หรือนำไปทำมะพร้าวแห้ง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้งอกก็จะได้หน่อที่ไม่ดี ตามปกติมะพร้าวจะงอกประมาณร้อยละ 60 ภายใน 10 สัปดาห์ เมื่อหน่อยาวประมาณ 1-3 นิ้ว ให้ย้ายลงแปลงชำ เมื่อหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไปปลูกได้

การปลูกมะพร้าว ให้ได้ผลดี

ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า เพราะจะได้จำนวนต้นมากกว่าการปลุกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 เปอร์เซนต์ ถ้าปลูกมะพร้าวชนิดต้นสูง ควรปลูกห่างกัน 8.50-9.00 เมตร ถ้าปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยหรือ หมูสี ใช้ระยะปลูกห่างกัน 6.5 เมตร

การปลูกมะพร้าว

การเตรียมหลุมปลูกมะพร้าว บนที่ดอนและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น เป็นดินทราย หรือดินลูกรัง ควรขุดหลุมกว้าง 1 เมตร และ ลึก 1 เมตร ส่วนในที่ลุ่ม หรือที่อุดมสมบูรณ์ อาจขุดหลุมให้เล็กกว่านี้ได้ การเตรียมหลุมปลูกที่ดี จะช่วยให้หน่อมะพร้าวเจริญเติบโตเร็ว

เรื่องการขุดหลุม ให้ขุดเอาหน้าดินไว้ด้านหนึ่ง และดินชั้นล่างไว้อีกทางหนึ่ง และควรขุดในฤดูแล้ง หลังจากขุดหลุมแล้ว ให้ตากดินไว้สัก 7 วัน ถ้าสามารถหาไม้มาเผารองในก้นหลุมจะช่วยป้องกันปลวกได้ หลงจากขุดหลุมแล้ว เมื่อจะใส่ดินลงในหลุมถ้าที่ปลูกนั้นเป็นที่ดอนและสามมารถหากากมะพร้าวมารองก้นหลุมได้ ควรรองก้นหลุมด้วยกาบมะพร้าวสัก 2 ชั้นแล้วจึงเอาหน้าดินใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุม และใช้ดินเคล้ากับปุ๋ยคอกผสมลงไป บางแห่งก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยกับดินและกาบมะพร้าว สลับกันไปเป็นชั้นๆ ปุ๋ยคอกที่ใส่ควรใส่หลุมละประมาณ 1 ปี๊บ หรือร็อคฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม และทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

การปลูกมะพร้าว

ฤดูปลูกมะพร้าวที่ได้ผลที่สุด ควรเริ่มปลูกในฤดูฝน หลังจากที่ฝนตกใหญ่แล้วประมาณ 2 ครั้ง

การปลูกมะพร้าว ที่ได้ผลที่สุด หลังจากฝนตกแล้ว ดินที่เตรียมไว้ในหลุมจะยุบต่ำลงไป ไม่จำเป็นต้องเติมดินให้เต็มหลุม ควรปลูกต่ำกว่าปากหลุม ประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ในที่บางแห่ง ซึ่งเป็นที่ลุ่มระดับน้ำใต้ดินสูง ควรปลูกให้เสมอกับปากหลุม หรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย ในกรณีนี้จะต้องเอาดินลงในหลุมลึกจนกระทั่งถึงระดับสูงกว่าปากหลุมตามต้องการแล้วจึงปลูก

วิธีปลูก ก็ให้ขุดดินให้เป็นบ่อเล็กๆ ขนาดเท่ากับผลมะพร้าว แล้วเอาหน่อมะพร้าววางลงในหลุม เอาดินกลบและเหยียบดินข้างๆ ให้แน่น การกลบดินอย่าให้สูงมากนัก เพราะดินจะทับคอหน่อมะพร้าวทำให้เจริญเติบโตช้า หลังจากปลูกแล้วเกลี่ยดินปากหลุมให้เรียบร้อย แล้วเอาไม้ปักผูกต้นไว้ กับหลักเพื่อกันลมโยก