การปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว

กลเม็ดของการปลูกถั่วฝักยาวลงดินแบบต่างๆ เคยเสนอไปแล้วเพราะเป็นวิธีการปลูกพืชปกติ แต่วันนี้จะมานำเสนอปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง เพื่อเป็นไม้ประดับและสามารถรับประทานได้อีกด้วย เพราะปกติแล้วการปลูกผักในกระถางหรือในภาชนะที่ไม่ใช่การยกร่องปลูกในดินโดยตรงนั้น

ควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากตื้นของพืชผักชนิดที่ทำการปลูกด้วย พืชผักที่หยั่งรากตื้นและสามารถปลูกลงภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และชนิดห้อยแขวนได้ดี และมีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทั่วไปจะมีหลายชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิค ดูข้อมูล ผลผลิตถั่วฝักยาวต่อไร่


การปลูกผักในกระถาง
เทคนิคการปลูกผักในกระถาง

ผักที่สามารถนำมาปลูกในกระถางได้

ผักบุ้งจีน คะน้าจีน ผักกาดกวางตุ้ง (เขียวและขาว) ผักกาดฮ่องแต้ ผักกาดหอม ผักกาดขาวชนิดไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง หอมแบ่ง (ต้นหอม) ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักโขมจีน กระเทียมใบ (Leek) กุยช่าย กระเทียมหัว ผักชีฝรั่ง บัวบก สะระแหน่ แมงลัก โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด) พริกขี้หนู ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ่ หัวผักกาดแดง (แรดิช)

โดยวัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมัง ปลอกซีเมนต์ เป็นต้น สำหรับภาชนะแขวน อาจใช้กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้

การปลูกผักในกระถาง

วิธีการปลูกผักในภาชนะแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี โดยทั่วไปคือวิธีแรกจะเป็นการเพาะเมล็ดด้วยการหว่านลงในภาชนะปลูก แล้วถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวลงในภาชนะปลูก แล้วทำการถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่ต้องการ ผักที่นิยมปลูกเช่น ผักบุ้งจีน คะน้าจีน ผักกาดขาวกวางตุ้ง ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ (กวางตุ้งไต้หวัน) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักโขมจีน ผักชี ขึ้นฉ่าย โหระพา กระเทียมใบ กุยฉ่าย หัวผักกาดแดง กะเพรา แมงลัก ผักชีฝรั่ง และหอมหัวใหญ่

อีกหนึ่งวิธีที่สามารถปลูกได้คือ การปักชำด้วยต้น หรือด้วยหัว ลงในภาชนะปลูกโดยตรงเลย เช่น หอมแบ่ง (หัว) ผักชีฝรั่ง กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก) หอมแดง (หัว) บัวบก (ไหล) ตะไคร้ (ต้น) สะระแหน่ (ยอด) ชะพลู (ต้น) โหระพา (กิ่งอ่อน) กุยช่าย (หัว) กะเพรา (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน) แมงลัก (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน)


มีพืชบางชนิดเท่านั้นที่ปลูกด้วยหัว หรือใช้ส่วนของต้นก็ได้ หรือปลูกด้วยเมล็ดก็ได้ ดังนั้นจึงมีชื่อผักที่ซ้ำกันในแบบที่ 1 และ 2

การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว ก็เป็นไปโดยปกติตามอายุของผักที่ปลูกแต่ละชนิด การดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่จะช่วยให้ผักเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

  1. การให้น้ำ การปลูกผักจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ การให้น้ำผักควรรดน้ำในช่วง เช้า – เย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด และรดน้ำแต่พอชุ่มอย่าให้โชก
  2. การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะ ระยะแรกจะใส่รองพื้นคือการใส่เมื่อเวลาเตรียมดิน หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกปุ๋ยที่ใส่รองพื้นควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก คลุกในดินให้ทั่ว ก่อน ปลูกเพื่อ ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยังช่วยในการ อุ้มน้ำและรักษาความชื้น ของดินให้เหมาะสม กับการ เจริญเติบโตของพืชด้วย ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นการใส่ปุ๋ยบำรุง ควรจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อย้ายกล้าไปปลูกจนกล้าตั้งตัวได้แล้ว และใส่ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ การใส่ให้โรยบาง ๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เพราะจะทำให้ ผักตาย ได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินและรดน้ำทันที สูตรปุ๋ยที่ใช้กับพืชผัก ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนียซัลเฟต สำหรับบำรุงต้น และใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 สำหรับเร่งการออกดอกและผล
  3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรบำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรง โดยการกำจัดวัชพืช การให้น้ำอย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ผักเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและ แมลง ระบาด มากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีกลต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัด เช่น หนอนต่าง ๆ ใช้มือจับออก ใช้พริกไทยป่นผสม น้ำฉีดพ่น ใช้น้ำคั้นจากใบหรือเมล็ดสะเดาถ้าเป็นพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยจักจั่น ให้ใช้น้ำยา ล้างจาน 15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น ถ้าเป็นพวกมด หอย และทากให้ใช้ปูนขาวโรยบาง ๆ ลงบริเวณพื้นดิน
  4. การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช้าจะทำ ให้ได้ผักสดรสดี และหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และนำเก็บไว้ในตู้เย็น สำหรับผัก ประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไม่แก่จัดจะได้ผลที่มีรสดี และจะทำให้ผลดก หากปล่อยให้ผลแก่คาต้น ต่อไปจะออกผลน้อยลง
  5. สำหรับในผักใบหลายชนิด เช่น หอมแบ่ง ผักบุ้งจีน คะน้า กะหล่ำปลี การแบ่งเก็บผักที่สดอ่อน หรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคง เหลือ ลำต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้งต้น รากหรือต้นที่เหลืออยู่จะสามารถงอกงามให้ผล ได้อีกหลายครั้งทั้งนี้จะต้อง มีการดูแล รักษา ให้น้ำและปุ๋ยอยู่ การปลูกพื้นหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผัก หลายชนิดในแปลงเดียวกันและปลูกผัก ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้าง ยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรือปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทาน ได้ใน ครอบครัว ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี
เทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง
เทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวในกระถางแบบไม้ประดับให้ใต้เลื้อยบนไม้ระแนงด้านข้าง

ปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง

ส่วนใหญ่แล้ว การปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง และปลูกให้ได้ประโยชน์ จะเน้นไปในด้านไม้ประดับเสียมากกว่า ไม่ได้เน้นเรื่องผลผลิตมากนัก อาจจะเพื่อให้ร่มเงาก็สามารถทำได้โดยการปลูกให้ต้นถั่วไต่เลื้อยไปบนนั่งร้านหรือระแนงด้านข้าง เพื่อให้เป็นร่มเงา หรือเป็นที่บังแดด การใช้เทคนิคการจัดสวนแบบง่ายๆ ก็สามารถเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นได้เพราะนอกจากจะเป็นผักที่รับประทานได้แล้วการให้ผลที่ดก จะดูสวยงามคล้ายๆ กับต้นม่านบาหลี เพียงแต่ผลที่ห้อยลงมาของต้นถั่วฝักยาวนั้นอาจดูใหญ่ หากผู้ปลูกมีการกลัวสัตว์จำพวกงูเงี้ยว แนะนำว่าควรระวังเล็กน้อย เพราะการปลูกแบบนี้งูและสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มักชอบมานอนเล่น

เทคนิคการผสมดินลงในกระถางปลูก

เนื่องจากดินปลูกไม้กระถางอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด ดินปลูกจึงควรมีลักษณะร่วนโปร่ง อุ้มน้ำ หรือเก็บความชื้นได้ดี สามารถระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดี ดินทั่วไปมีคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมเป็นเครื่องปลูกไม้กระถางจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพโดยมีวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนผสมที่เหมาะสม เช่น อินทรีวัตถุ ประกอบด้วย เศษซากใบไม้ผุ เปลือกไม้แห้ง แกลบ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ฟางข้าว และเปลือกถั่ว การใช้ปุ๋ยคอก อย่างขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก่ และขี้ค้างคาว และการใช้ดินทราย อิฐป่น และถ่านป่นผสมเข้าด้วยกัน

วัสดุดังกล่าวเมื่อนำมาผสมกับดินธรรมชาติแล้วจะมีคุณสมบัติร่วน โปร่ง มีน้ำหนักเบา อินทรีวัตถุ นอกจากจะช่วยปรับสภาพเนื้อดินให้ดีขึ้นแล้ว ยังพบว่ามีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถาง คือเป็นปุ๋ยโดยตรงกับพืช แต่อาจจะไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีก็ตาม

ดินปลูก สำหรับ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ที่ดีสำหรับไม้กระถางต้องคงทน มีอายุการใช้งานได้นาน ไม่สลายหรือยุบตัวเร็ว ดินปลูกที่มีส่วนผสมของเปลือกถั่ว แกลบ เปลือกไม้แห้ง กาบมะพร้าว จะอยู่ได้นานกว่าดินที่มีส่วนผสมใบไม้ผุ ฟางข้าว หรือ หญ้าแห้ง