เทคนิค การปลูก ผักสวนครัว รั้วกินได้

ผักสวนครัวที่เป็นยา

ผัก เป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ เราจึงต้องมี วิธี การปลูก ผักสวนครัว เพื่อให้ได้มีกินไปตลอด

จากข้อมูลวิจัยพบว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ โดยข้อดีของ พืช ผัก สวนครัว มีมากมาย โดยเฉพาะ สวนครัว ที่เรารู้จักกันดี ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และพวกเด็ก ๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทำให้มีค่าครองชีพสูงชึ้น


ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการรณรงค์ให้มี วิธี การปลูก ผักสวนครัว อย่างถูกต้องและได้ผล เพื่อให้ประชาชนมี พืช ผัก สวนครัว ไว้รับประทานเองในครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

วิธีการปลูก ผัก สวนครัว รั้วกินได้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พืช ผัก สวนครัว มีเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายและช่วยลดภาวะค่าครองชีพ

วิธี การปลูก ผักสวนครัว ให้ได้ผลดี

  • ควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำและไม่ไกลจากที่พักอาศัยมากนักเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการปลูก การดูแลรักษาและสะดวกในการเก็บมาประกอบอาหารได้ทันทีตามความต้องการ
  • ประเภทผักสำหรับปลูก ชนิดของผักที่จะปลูกควรคำนึงถึงการใช้เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยการปลูกผักมากชนิดที่สุดเพื่อจะได้มีผัก ไว้บริโภคหลายๆ อย่าง ควรเลือกชนิดของผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาล ทั้งนี้ควรพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ วันเสื่อมอายุ ปริมาณหรือน้ำหนัก โดยดูจากสลากข้างกระป๋องหรือซองที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์นั้นใหม่หรือเสื่อมความงอกแล้ว เวลา วันที่ผลิตถึงวันที่จะซื้อ ถ้ายิ่งนานคุณภาพเมล็ดพันธุ์จะลดลง

วิธีการ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

เทคนิค การเก็บเกี่ยวและ การปลูก พืช ผัก สวนครัว เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เป็นกำไร

การเก็บเกี่ยว พืช ผัก สวนครัว ควรเก็บในเวลาเช้าจะทำให้ได้ผักสดรสดี และหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และนำเก็บไว้ในตู้เย็น สำหรับ “พืช ผัก สวนครัว” ประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไม่แก่จัดจะได้ผลที่มีรสดีและจะทำให้ผลดก หากปล่อยให้ผลแก่คาต้น ต่อไปจะออกผลน้อยลง สำหรับในผักใบหลายชนิด เช่น หอมแบ่ง ผักบุ้งจีน คะน้า กะหล่ำปี การแบ่งเก็บผักที่สดอ่อนหรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคงเหลือลำต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้งต้น รากหรือต้นที่เหลืออยู่จะสามารถงอกงาม ให้ผลได้อีกหลายครั้ง


วิธี การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

ทั้งนี้จะต้องมีการดูแลรักษาแปลงผัก ต้องมีการให้ “น้ำ” และ “ปุ๋ย” อยู่อย่างสม่ำเสมอ (ดูข้อมูล ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ https://www.kasetorganic.com/ปุ๋ยอินทรีย์-การเกษตร.html ) การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน และปลูก “พืช ผัก สวนครัว” ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรือ ปลูกผัก ชนิดเดียวกัน แต่ทยอยปลูก ครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี นี้คือข้อดี ถ้าเรารู้ วิธี การปลูก ผักสวนครัว ไว้ติดบ้าน เราจะมี พืช สวนครัว กินไปตลอดอย่างแน่นอน