การปลูกผักสวนครัว แบบไฮโซ

การปลูกผักสวนครัวแบบไฮโซ ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัด ตึกสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่จำกัด แต่ได้ในปริมาณมาก ราคาประหยัดต้นทุนต่ำ การดูแลรักษาสะดวก ความสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์เต็มๆ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกผักแต่มีพื้นที่น้อย และเหมาะสมกับเกษตรกรที่ต้องการปลูกผักประหยัดต้นทุน

การปลูกผักแบบไฮโซนี้ ใช้วัสดุแบบเรียบง่ายเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่เหลือใช้ เช่น จานพัดลม ท่อพีวีซี ใส่เปลือกมะพร้าวละเอียด ผสมปุ๋ยหมัก ใส่เมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูก มาแขวนไว้ที่สูงบริเวณรอบๆ อาคารบ้านเรือน ในพื้นที่ที่ต้องการ ดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตเร็ว และผักมีความสะอาดปลอดสารพิษและไม่มีแมลงรบกวน เหมาะสำรับคนที่มีที่ดินน้อย หรือผู้ที่มีที่อยู่อาศัยจำกัด


นำวัสดุใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ฝาพัดลมเก่าๆ หรือ กระบอกไม้ใผ่ ท่อพีวีซี ที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นภาชนะสำหรับปลูกผัก โดยใช้ปุ๋ยคอกผสมกับขุยมะพร้าว นำมาผูกด้วยลวด มุงหลังคาแขวนไว้รอบๆบ้าน หรืออาคาร บริเวณที่ต้องการ สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 ซม. เพื่อป้องกันแมลงรบกวน ซึ่งผักที่ให้ผลผลิตออกมาจะมีสีเขียวปนขาวแลดูสะอาดตา น่าปรับประทาน รสชาติกรอบ อร่อย

การปลูกผักสวนครัว แบบไฮโซ

นอกจากนั้นการปลูกผักแบบไฮโซยังสามารถทำไปไม้ประดับบ้าน ประดับที่อยู่อาศัย ที่พิเศษกว่าไม้ประดับชนิดอื่นๆคือสามารถกินได้ด้วย เพิ่มบรรยากาศให้ความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ดูแล้วเท่มาก สำหรับสวนครัวไฮโซแบบนี้ การดัดแปลงพื้นที่ปลูกให้เหมาะกับการปลูกผักสวนครัวใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ไม่จำกัด