การปลูกข้าวไร้สารพิษ

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้

เกษตรพอเพียง กับ การปลูกข้าวไร้สารพิษ organic rice thailand กันเองเพื่อเอาไว้ทานกินกันได้ตลอดปี นับเป็นความคิดที่มีมานานแล้ว ปัจจุบันเมื่อราคาข้าวขยับสูงขึ้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ชัดว่าการปลูกข้าวแบบนี้เป็นวิถีทางที่ถูกต้อง เป็นสิ่งตอกย้ำว่าอย่างน้อย ชาวนาควรมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เหตุใดหลายคนถึงกล่าวว่า อาชีพชาวนาเป็นอาชีพของคนจน ในเมื่อชาวนาเป็นอาชีพที่มีหลักประกันทางชีวิตมากที่สุด คนที่อยากได้จนเกินพอดีต่างหาก ถึงจะเรียกว่าคนจนที่แท้จริง ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนทรัพย์หรือรวยทรัพย์ ตราบใดที่ยังไม่รู้จักคำว่า พอ

เมื่อท้องอิ่ม มีความมั่นใจ มั่นคงในชีวิต จึงได้มีเวลาพัฒนาแนวคิดสร้างสรรในงานด้านอื่นได้อีกมาก ในเมื่อมนุษย์เราต่างรักชีวิต ต่างแสวงหาสิ่งต่างๆ มาเพื่อความสุข ทั้งกายและใจ แต่เงินเป็นคำตอบสุดท้ายของเราหรือ???


ข้าวปลอดสารพิษ

ความคิดริเริ่มในการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้เกษตรกรส่งเสริมกันเป็นกลุ่ม และเริ่มจากกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ตั้งแต่ปี 2544 ทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรได้รับราคาข้าวที่สูงขึ้น และในโครงการนี้มีโครงการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ จัดมาต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบวิธีการผลิตข้าวแนวใหม่คือให้ปลอดภัยจากสารพิษ

organic rice thailand ปลูกข้าวไร้สารพิษในประเทศไทย

ข้าวทุกชนิดสามารถทำเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษได้ทุกพันธุ์ แต่จะเน้นในเรื่องของศักยภาพของพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกอยู่แล้ว และเกษตรกรมีความชำนาญอยู่แล้ว และเราดูทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิน ในเรื่องของน้ำ และความเชี่ยวชาญของเกษตรกรที่เขาผลิตอยู่เดิมแล้ว ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแนวทางอะไรมากมายนัก และอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการผลิตการเกษตรทุกวันนี้คือความต้องการของตลาด เรื่องของตลาดรองรับผลผลิตมีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นบ้านเมืองไทยมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง

การปลูกข้าวให้ปลอดสารพิษนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกับการปลูกข้าวทั่วไป เพราะการที่เราจะปลูกข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษต้องคำนึงถึงปัจจัยการผลิต ต้องคำนึงถึงเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องเมล็ดพันธุ์ และเรื่องของเครื่องมือทางการเกษตร ทุกขั้นตอนต้องปลอดภัยจากสารพิษ


การปลูกข้าวด้วยวิธี organic rice thailand นี้ ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าการผลิตข้าวทั่วไป ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าด้วย แต่ในระยะแรกคือเกษตรกรเคยผลิตข้าวใช้สารเคมีมากพอสมควรระยะหนึ่ง และคิดว่าถ้าไปทำเกษตรอินทรีย์แล้วอาจจะไม่คุ้มทุน แต่จริง ๆ แล้วผลผลิตไม่แตกต่าง และในอนาคตกลุ่มนี้จะแปรรูปข้าวเป็นข้าวสารจำหน่ายเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตว่าถ้าผลิตข้าวอินทรีย์แล้วและสามารถแปรรูปข้าวขายเองในท้องถิ่น และได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่ว ๆ ไป

organic rice thailand ปลูกข้าวไร้สารพิษในประเทศไทย

ในประเทศไทยก็มี ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และการปลูกพืชทั่วไปโดยไม่ใช้สารพิษ และสามารถศึกษาข้อมูลของ organic rice ได้จากหลายๆ แห่ง