การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เพื่อการขยายพันธุ์กล้วย

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เกษตรอินทรีย์

จากบทความขอบคุณ คม ที่ เกษตรพอเพียง ได้แนะนำการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อสำหรับปลูกเป็นกล้ากล้วย ในกรณีที่มีหน่อไม่มากหรือกล้วยที่ตัดเครือแล้ว มักตัดต้นทิ้งไป ซึ่งน่าเสียดายอย่างมากเพราะ หน่อกล้วย

จะสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้เป็นต้นอีกหลายต้น แทนการฟันทิ้ง หรือการขุดหน่อมาปลูกได้แค่ต้นเดียว โดยการทำคือให้ขุดเอาเหง้ากล้วยมา แล้วนำมาตัดแต่งดังภาพ


การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เกษตรอินทรีย์

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อวิธีนี้ สามารถลดต้นทุนหน่อกล้วยได้จำนวนมาก และทราบมาอีกว่า พืชผักตระกูลหัวบางชนิด ก็สามารถแยกผ่าหน่อผ่าหัวเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าได้ต้นใหม่ได้ โดยไม่ทำให้หน่อหรือหัวที่ผ่าออกนั้นเน่าเสียหาย ดีจริงๆ เลย ลองทำตามกันดูนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

จากนั้นก็ผ่าให้ได้ส่วนที่มีตาตามขนาดครับ หน่อ/เหง้านึงอาจได้ 4-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อกล้วย โดยพยายามตัดเป็นชิ้นให้พอดี ให้เหลือส่วนที่จะเกิดเป็นรากติดไว้ทุกชิ้นด้วย

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

เสร็จแล้วนำชิ้นหน่อที่ได้มาผึ่งลมให้แห้งซักพัก

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

เมื่อได้จำนวนที่มากพอแล้วนำมารอเพื่อทำขั้นตอนต่อไป


การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

เสร็จแล้วนำหน่อที่ต้องการ ไปแช่น้ำยาเร่งรากซึ่งผสมน้ำยาป้องกันเชื้อราตามอัตราส่วนของยาที่ใช้

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

สำหรับตัวยาก็ใช้ตามที่ถนัดหรือต้องการได้เลย

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

แช่เสร็จ ผึ่งลมจนแห้ง นำไปเพาะในแกลบดำ แล้วกลบให้มิด

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

รดน้ำปกติ อย่าให้แห้งหรือแฉะจนเกินไป ทิ้งไว้ประมาณ 10-14 วัน จะได้หน่อกล้วยใหม่

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

จากนั้นแยกลงถุงดำตามสะดวกครับ คุณก็จะได้พันธุ์กล้วยเร็วกว่าการขุดหน่อปกติ 4-10 เท่า ตามขนาดของหน่อกล้วย หรือได้จากเหง้าที่เราต้องตัดทิ้งหลังจากตัดเครือแล้ว

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ การขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าหน่อ

ท่านใดสนใจลองทำวิธีการปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ แบบเกษตรอินทรีย์นี้ได้ง่ายๆ รับรองได้ผลชัวร์แน่นอน