การประมง แบบยั่งยืน

เสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง สอนให้จับปลา ชุมชนยั่งยืน

เค้าว่า หากเอาปลามาให้คนยากไร้ ก็ต้องให้อยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น แต่หากสอนวิธีจับปลาและทำการประมง สอนครั้งเดียวเค้าก็สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้แล้ว ด้วยเทคนิคนี้เป็นการลดต้นทุนและลดอะไรหลายๆ อย่าง แถมสอนให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องขอหรือรอให้ภาครัฐช่วยเหลือมากนัก เป็นการอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง วันนี้ผมก็ได้ไปเจอบทความเกี่ยวกับการสอนให้จับปลา คาถาฟื้นฟูชุมชนสู่ความยั่งยืน จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังซักเล็กน้อย

ในเนื้อหาเป็นการสอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องง้อใคร เพราะหากรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากภาคต่างๆ ก็จะต้องใช้เวลานานไม่ทันกิน จึงเป็นที่มาของชุมชนยั่งยืน ตัวอย่างในบทความแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างสุดหัวใจของอาสาสมัครหลายๆ รายที่ต้องการให้ชุมชนบ้านน้ำเค็ม หลังเกิดซึนามิครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน กลับไปสู่ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และต้องไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ จากความคิดนี้ปลดแอกในหลายๆ ด้านเป็นต้นว่า ผู้ช่วยเหลือ ไม่ใช่ผู้บริจาค และพวกเค้าไม่มีอะไรมากพอจะบริจาคได้อยู่เรื่อยไป แต่สิ่งที่จะทำได้คือการทำให้ชุมชนอยู่ได้และอยู่อย่างเข็มแข็ง


การบริจาคไม่ได้ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาแต่อย่างใด แต่การจะไปจับคนมาทำโน่นนี่ก็เป็นอุปสรรคอีกมากมาย เพราะชุมชนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่อย่างตัวใครตัวมัน การจัดการกับปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน ซึ่งต้องหาแกนนำหรือผู้นำชุมชนที่คนในชุมชนยอมรับมา แล้วจัดการสอน และการทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนนั้นๆ และการจะทำอะไรก็ควรจะต้องปรึกษาหารือกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ โดยผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่พระเอกที่จะทำอะไรตัดสินใจได้คนเดียว ต้องมีการปรึกษาหารือกำนัน ผู้นำหมู่บ้าน ปรึกษาหลายๆ คนแล้วก่อตัวให้เป็นทีมขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มนั่งคุยกัน ประชุมร่วมกัน ดูปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันไปทีละเรื่อง โดยการตั้งคำถามให้คนในชุมชนได้คิดและแสดงออก และหาทางออกร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การปล่อยให้ชุมชนจัดการกันเอง ย่อมมีพลังมหาศาล และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้มากกว่าเข้าไปจัดการให้เอง

เสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง สอนให้จับปลา ชุมชนยั่งยืน

ตัวอย่างบ้านน้ำเค็มนั้น มีชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันได้ มีหัวหน้าทีมดูแล แบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่งานครัว งานทำความสะอาด ความปลอดภัย จัดการของบริจาค พอเริ่มอยู่กันได้ก็ขยับไปทำเรื่องอื่นๆ ต่อไป อย่างเช่นอาชีพ และรายได้ของคนในชุมชน และขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเรื่องที่มี พร้อมกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ หาแนวทางป้องกันและแก้ไข และพร้อมที่จะแบ่งประสบการณ์เหล่านี้ไปยังชุมชนข้างเคียงอื่นต่อไป

หลากหลายแนวคิดสั้นๆ หากใครอยากอ่านรายละเอียดต่อก็หาอ่านได้ในหสังสือพิมพ์ B4P Business for People ได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับผู้ที่ บ้าบริจาค จริงๆ แล้วการบริจาคก็ไม่ได้แย่ เพียงแค่ในบางสถานการณ์ มันอาจใช้ไม่ได้ผล

อ้างอิงจาก B4P Business for People 5 มีนาคม 2555