การทำต้นมะละกอให้เป็นต้นกะเทย

มะละกอ ส่วนใหญ่แล้วหากมีการปลูกโดยมาก ต้นทั่วไปมักจะกลายเป็นต้นตัวผู้ ไม่สามารถมีลูกมีผลได้ แต่ก็ไม่เลวร้ายนักหากโชคยังดีมีลูกติดออกมาให้สอยกินได้ แต่วันนี้มีข่าวดีมาเื่พื่อแจ้งให้เพื่อนเกษตรกรที่นิยมปลูกมะละกอส่งเข้าสู่ตลาด วิธีการที่จะทำให้มะละกอทุกต้นของเกษตรกร เป็นต้นกะเทย ให้ผลดกเก็บขายได้ตลอดปี

การทำให้ต้นมะละกอเป็นกะเทย


วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อ ชาวสวนเกษตร จะทำการย้ายกล้าของต้นมะละกอ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เสร็จแล้วก่อนนำลงปลูกให้ตัดรากแก้วของต้นมะละกอออก โดยการตัดนั้น จะตัดออกให้เหลือประมาณ 2 ข้อมือ เมื่อตัดแล้วนำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

วิธีนี้นอกจากจะทำให้มะละกอติดลูกดกแล้ว ยังทำให้มะละกอโตเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น 1 เดือน ทั้งยังติดลูกดกทุกต้นด้วย ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง คุณสมพงษ์ อ่อนชัย จ.ขอนแก่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

สำหรับสวนมะละกอของคุณสมพงษ์เองนั้น เขาบอกว่าที่สวนมะละกอของคุณสมพงษ์ เป็นต้นกระเทยทั้งหมด ทำให้ผลผลิตออกมาเยอะกว่าสวนอื่นๆ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นกระเทย ก็จะเสียเวลาในการใส่ปุ๋ย รดน้ำพรวนดิน เพราะพันธุ์ที่เอามาปลูกก็รับรองไม่ได้ 100% ว่าต้นไหนจะเป็นต้นกระเทย

Papaya (Carica papaya)

มะละกอฮอลแลนด์ส่วนมากต้นตัวผู้ ไม่มีลูก ดอกและเพศของมะละกอนั้น หลักการผลิตต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์นั้น คล้ายกับการผลิตสายพันธุ์อื่นคือ ต้องการให้ได้ต้นกระเทย เพราะคุณภาพดี มะละกอมี 3 เพศด้วยกัน คือ มะละกอเพศผู้ ได้จากต้นที่มีดอกตัวผู้ ช่อของดอกยาวอย่างชัดเจน พบไม่บ่อยนัก หากพบส่วนใหญ่เขาตัดทิ้ง อีกเพศหนึ่งคือมะละกอตัวเมีย ลักษณะของดอกจะอ้วนป้อม ได้ผลอ้วนสั้น เนื้อไม่หนา เพศสุดท้ายคือ เพศกระเทย ดอกออกยาว ผลที่ได้จากเพศนี้ ผลจะยาว เนื้อหนา ผู้ปลูกมะละกอต้องการแบบนี้ รวมทั้งเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ต่อไป


หลังปลูกมะละกอได้ 3 เดือน มะละกอจะออกดอก จะมีทั้งดอกตัวเมียและกระเทย ก่อนดอกบาน ผู้ปลูกจะต้องห่อดอกกระเทยด้วยมุ้งหรือผ้าขาวบางๆ เพื่อให้มีการผสมเกสรตัวเอง และไม่ผสมข้ามพันธุ์กับต้นอื่นๆ เมื่อผลมะละกอสุกแก่ก็นำเมล็ดไปเพาะให้ได้ต้นใหม่ ซึ่งจะได้ผลกระเทย 70-80 เปอร์เซ็นต์