การตอนมะละกอ

การตอนมะละกอ เพื่อขยายพันธุ์

ช่วงนี้สมาชิกหลายคนบ่นถึงเรื่อง มะละกอ GMO กันมากมาย สอบถามมายังผมว่ามีเทคนิคอะไรที่จะทำให้รู้ว่ามะละกอที่ปลูกอยู่ข้างบ้านเป็นมะละกอ GMO หรือเปล่า

ผมเลยบอกไปตรงๆ ว่าผมไม่รู้วิธีคัดแยกแม้จะด้วยสายตาหรือใช้ความชำนาญ หรือเครื่องไม้เครื่องมือใดๆ เพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแค่คนชอบปลูกผักกินเอง ก็เท่านั้น


ทำให้ท่านทั้งหลายที่รอฟังคำตอบผมเลยเงิบกันไปตามๆ กัน (ก็ผมไม่รู้จริงๆ ครับ) อีกอย่างผมก็ไม่ได้มั่นใจด้วยว่า มะละกอที่เราได้เมล็ดพันธุ์มานั้น ต้นพันธุ์เป็น GMO หรือเปล่า ซึ่งเราก็กินๆ กันอยู่ทุกวัน บางครั้งหลายคนบอกว่า มันงอกเอง คือพืชผักโดยปกติมันจะไม่งอกมาเองจากดินแน่ๆ แต่ที่มันงอกมาได้คือเมล็ดพันธุ์มันอาจจะมาหล่นอยู่ตรงนั้นนานแล้ว แล้วเราก็ลืมจนเมล็ดมันเพาะงอกออกมา

เพราะเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดก็ไม่ได้ถูกทำลายด้วยความร้อนและแห้งจากธรรมชาติ มีบ่อยครั้งที่พอฝนตกทำให้ดินชื้นแฉะ ซักพักเราอาจเห็นต้นไม้ต้นผักต่างๆ เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ปลูกเลยในหลายๆ ครั้ง

การตอนมะละกอ เพื่อขยายพันธุ์

เข้าเรื่องมะละกอ สำหรับใครกลัวว่าจะได้มะละกอ GMO หรือกลัวว่าจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ ไม่แท้ หรือไม่มั่นใจ ก็สามารถที่จะทราบถึงการตรวจสอบพืช GMO ซักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่การตรวจสอบด้วยสายตาแน่นอนเพราะไม่มีใครทำได้ ยกเว้นในกรณีที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะภายนอกแสดงออกมา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ โดยอาศัยหลักที่ว่า GMO ทุกชนิดจะประกอบด้วยสารพันธุกรรม 2 ตัว คือ 35S – promotor และ NOS – terminator การตรวจสอบหา GMO ใช้วิธีการที่เรียกว่า พีซีอาร์ (PCR : Polymerase Chain Reaction) ใช้ตรวจสอบหา GMO ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ได้

การตรวจหาใช้หลักการที่ว่าสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอสามารถจำลองตัวเอง (DNA replication) ได้โดยอาศัยดีเอ็นเอสายหนึ่งเป็นต้นแบบซึ่งหากใส่สารเคมีที่จำเป็นต่อการจำลองตัวของดีเอ็นเอเข้าไปก็จะได้ดีเอ็นเอจำนวนมากสำหรับการตรวจหาได้ ซึ่งขั้นตอนเบื้องต้นของเทคนิค PCR คือ จะต้องทำการสกัดแยกสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอออกมาจากตัวอย่างที่เราสงสัยว่าจะเป็น GMO จากนั้นทำการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอที่ต้องการ โดยใช้สารเคมีที่จำเป็นต่อการจำลองตัวของดีเอ็นเอนั้นลงไป หากมีชิ้นดีเอ็นเอที่ต้องการตรวจสอบอยู่ก็จะมีการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอให้เราสามารถนำมาตรวจสอบได้


การตอนมะละกอ เพื่อขยายพันธุ์

ส่วนการตรวจหา GMO นั้น นอกจากจะใช้วิธี PCR นี้แล้วยังมีวิธีอื่นๆ อีกเช่น การตรวจหาความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะในตัวอย่าง การตรวจหาด้วยวิธีไอบริไดเซชั่น โดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการมักนิยมใช้วิธี PCR ในการตรวจหา GMO มากกว่าเนื่องจากให้ผลที่ค่อนข้าง รวดเร็วและแม่นยำ

กลับมาที่มะละกอ เมื่อเราไม่มั่นใจในแหล่งอื่น แต่เราอาจมั่นใจในต้นที่เราปลูก แต่จะคอยให้ต้นมันมีลูก คอยเก็บเมล็ดก็คงจะลำบาก บางครั้งปลูกแล้วไม่ได้กินลูกก็มี วันนี้เลยอยากนำเสนอ การตอนมะละกอซะเลย หลายคนบอก มะละกอเค้าตอนกันได้ด้วยเหรอ ทำได้ครับ ทำง่ายด้วย ดูรูปแล้วรู้เลย

ข้อดีของการตอนมะละกอคือ สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ประหยัดรายจ่ายเมล็ดพันธุ์ กิ่งมะละกอที่ผ่านการตอนและนำมาปลูกจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่า และมีลักษณะต้นเตี้ยแต่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเร็วกว่า ไม่เสี่ยงเรื่องการกลายพันธุ์

การตอนมะละกอ เพื่อขยายพันธุ์

วัสดุในการตอนกิ่งมะละกอ

 1. มีดขนาดเล็ก
 2. เชือกหรือยาง
 3. ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว
 4. ขลุยมะพร้าว
 5. ดินร่วน
 6. ลิ่มไม้ ควรเป็นไม้เนื้อแข็งที่ผุยาก หรือวัสดุอื่น ที่ใช้กั้นไม่ให้ต้นมะละกอสมานแผลได้

วิธีทำก็ง่ายๆ สำหรับการตอนมะละกอให้ได้ผล

การตอนมะละกอ เพื่อขยายพันธุ์

ก่อนจะเลือกตัดต้นมะละกอทิ้ง ลองทำการตอนก่อน หรือไม่อย่างนั้นก็อาจทำการตัดต้นมะละกอให้เหลือความสูงประมาณตามเหมาะสม ไม่เกิน 3 เดือน ต้นมะละกอที่ตัดจะแตกกิ่งออกมา 5-6 กิ่ง ก็สามารถที่จะทำการตอนกิ่งได้เพิ่มอีกด้วยวิธีการดังนี้

 1. คัดเลือกต้นมะละกอแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดี ผลสวยและลูกดก หรือต้นพันธุ์ตามต้องการ
 2. เฉือนกิ่งพันธุ์ จากล่างไปบนเป็นปากฉลาม จากนั้นใช้ลิ่มไม้เล็กๆ ขัดไว้เพื่อไม่ให้แผลสมานกันได้ เพื่อบังคับรากให้งอกออกจากจุดนี้
 3. นำดินร่วนและขลุยมะพร้าวมาผสมกันในอัตราส่วน 3:1 บรรจุถุงพลาสติก
 4. ผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่มแล้วบีบให้พอหมาดๆ (ถ้าแห้งไปหรือแฉะไป รากจะออกยากอาจใช้เวลานาน) แล้วนำไปวางทับรอยแผลที่เฉือนไว้ มัดถุงด้วยเชือกให้แน่น
 5. เฉือนท่อน้ำเลี้ยงด้านล่าง ห่างจากกิ่งตอนประมาณ 3-5 นิ้ว จะทำให้รากงอกเร็วขึ้น ภายใน 30-45 วัน รากจะงอกออกมาเต็มที่ สามารถตัดไปปลูกได้

ในการตอนกิ่งมะละกอที่งอกออกจากต้นแม่พันธุ์ โดยปกติจะตอนกิ่งที่ยาวประมาณ 20-35 เซนติเมตร แต่กิ่งสั้นกว่านี้ก็สามารถตอนได้ แต่ต้องเลือกขนาดถุงพลาสติกที่มาหุ้มกิ่งให้เหมาะสม การตอนโดยใช้กิ่งเล็กและสั้น เมื่อนำไปปลูกจะออกผลกองกับดินเลย แต่ถ้าตอนโดยใช้กิ่งยาวและใหญ่ ตอนนำไปปลูกจะออกผลสูงเหนือเข่า รากมะละกอจะลงลึกถึง 2 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝน รากมะละกอจะอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว

การตอนกิ่งมะละกอ

สำหรับต้นมะละกอที่ได้จากการตอนมะละกอนั้น จะได้เป็นกิ่ง รากจะมีการเจริญเติบโตออกทางด้านข้าง ทำให้มีลำต้นที่แข็งแรง รวมทั้งรากของมะละกอตอนกิ่งจะมีความดก แต่สั้นมาก จึงต้องมีการบำรุงด้วยปุ๋ยที่มากกว่า อาจหักโค่นได้ง่าย และควรป้องกันเรื่องน้ำท่วมขัง ต้นจะตายได้ง่ายกว่าเนื่องจากระบบราก