กล้ายางตอตาเขียวหายากราคาพุ่งเกิน 15 บาท

นักวิชาการชี้ว่าในปีนี้ กล้ายางชนิดตอตาเขียวยางพารามีการขาดแคลนหนัก บ่งชี้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแห่งใหม่ 8 แสนไร่และกระแสที่ราคายางพาราพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จากที่ “มาร์ค” หนุนปลูกยางพาราทั่วประเทศไปไม่นาน แหล่งข่าวรายงานว่า นายพนัส แพชนะ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ยางพารามีราคาสูงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกยางราคาจำนวนมาก

ส่งผลถึงปริมาณความต้องการตอตาเขียวเพื่อนำไปผลิตกล้ายางชำถุงในปีนี้ขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องจากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันปริมาณความต้องการตอตาเขียวเกินกำลังที่ผู้ผลิตจะผลิตส่งให้ผู้ผลิตกล้ายางชำถุงได้ทันตามที่กำหนด


ตอตาเขียว กล้ายางพาราส่วนสาเหตุที่เกษตรกรมีความต้องการกล้ายางพาราจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากรัฐบาลได้ดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแห่งใหม่ระยะที่ 3 จำนวน 8 แสนไร่ และอีกส่วนหนึ่งมาจากกระแสของราคายางพาราที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 150 บาทต่อกิโลกรัมเข้าไปแล้ว ชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปหันมาปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก แม้ผู้ผลิตกล้ายางพาราจะเร่งระดมกว้านซื้อตอตาเขียวกล้ายางพารา เพื่อผลิตต้นกล้า ก็ไม่เพียงพอเพราะตอตาเขียวมีจำนวนจำกัด

“ตอนนี้ตอตาเขียวราคาสูงเป็นประวัติการณ์ถึงตอละกว่า 15 บาท ผู้ผลิตต้นกล้ายางชำถุงต้องซื้อเพื่อสนองความต้องการต้นกล้ายางพาราของ เกษตรกร แม้ขณะนี้มีการขยายแปลงเพาะเมล็ดไว้เป็นจำนวนมาก แต่ยังพบกับปัญหาข้อจำกัดในเรื่องของแปลงกิ่งตากับแรงงานคนติดตายาง จึง คาดว่าต้นยางชำถุงในปีนี้จะมีราคาจะสูงขึ้นถึงต้นละ 40-50 บาท ในพื้นที่ภาคใต้ ตรงนี้น่าเป็นห่วง เกรงว่าเกษตรกรและผู้ต้องการปลูกยางพารา จะได้ต้นกล้าชำถุงที่อาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามกับพันธุ์ด้วย” นายพนัส กล่าว

ที่มา คมชัดลึก