Tag: thai herbs set

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
878 views

Glutinous rice หรือ ข้าวเหนียว เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน คือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว เมล็ดข้าวสารเป็นสีขาวขุ่น เมล็ดสั้นหรือยาวอยู่ที่สายพันธุ์ของข้าว มีการปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งลักษณะสายพันธุ์ข้าวเหนียวแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับการปลูกและภูมิประเทศที่ทำการปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ เมล็ดมีหลายสี ทั้งสีดำ น้ำตาลแดง ขาวสวย และสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการผสมและทำสีให้เมล็ดข้าวสารเหนียวสายพันธุ์นั้นๆ...

ไพล มีประโยชน์มากมาย จากบทความใน wikipedia ให้ข้อมูลว่า ไพลนั้นเป็นพืชลงหัวและมีเหง้าใหญ่ มีเนื้อในสีเหลือง กลิ่นหอม ลักษณะใบเรียวยาวปลายแหลม ดอกออกรวมกันเป็นช่ออยู่บนก้านช่อดอก สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้ ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยานั้นจะเก็บเหง้าที่แก่จัด หลังจากต้นไพลลงหัวแล้ว โดยสรรพคุณที่ใช้เป็นยาของไพลนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่นว่า แก้ฟกช้ำ บวม เคล็ด...

kee-lek thai herbs for the colon
757 views

The herb leaves are whitish green on both sides and bear spiny teeth on the margins. The yellow...