Tag: test kit ตรวจสอบดิน

การตรวจสภาพดินปลูก การปลูกพริก
1277 views

การใช้ test kit สำหรับการตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ อย่างการปลูกพริกให้ปลอดภัย และการตรวจสอบสภาพดินเพื่อแก้ปัญหาโรคด่างต่างๆ ด้วย test kit ในปัจจุบันนี้แหล่งที่ปลูกพริกขึ้นชื่อของบ้านเราจะอยู่ในแถบจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น แพร่ ซึ่ง พริก ทุกเม็ดมีรสเผ็ดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสารแคปไซซิน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีไม่เท่ากัน ส่วนด้านคุณภาพนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่...