Tag: parboiled rice

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
3652 views

ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ Thai Rice Berry เป็นข้าวของคนไทย ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เช่นเดียวกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี ลักษณะโดยทั่วไปของ thai rice berry ชนิดนี้จะมีรูปร่างเมล็ดเรียวยาว ต้านทานโรคไหม้ดีมาก...

Thailand: the Culture of Rice in und export für mali home rice As soon as rain drops to...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
3202 views

เมื่อเอ่ยถึง ข้าวเหนียวดำ มักจะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ปัจจุบันงานวิจัยเรื่องข้าวเหนียวดำมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การค้าในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการวิจัยและพัฒนาการนำสารที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการประกอบอาหารคาว ขนมหวาน อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ยา รวมถึงการใช้เมล็ดข้าวเหนียวดำมาประดิษฐ์เป็นของขวัญที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนานํ้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้าวเหนียวดำ เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ดีของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ...