Tag: OTOP ไทย

คล้า ผลิตภัณฑ์งานจักสาน แบบพอเพียง
850 views

ที่บ้านดอนข่า ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น แต่เดิมแล้วสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มักมีการทำการเกษตรกันมาก เพราะใกล้แนวเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ มีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ด้วยสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บางพื้นที่มีน้ำบาดาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพหลักคือทำนา ทำไร่ ปัจจุบันมีรายได้หลายทางและหนึ่งในนั้นคือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มจักสานบ้านดอนข่า เพื่องานจักสานกระติบข้าวจาก คล้า คล้า หลายคนคงไม่คุ้นหูนักกว่าเป็นพืชแบบไหนชนิดใด ถึงสามารถสานเป็นเครื่องจักสารและทำกำไรให้แก่กลุ่มจักสารบ้านดอนข่าได้...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
607 views

ประเทศไทยจะพัฒนาไปอย่างไร หากคนหนุ่มสาวยังวิ่งเข้าหาสังคมที่พัฒนาแล้ว เช่นในเมืองใหญ่ ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หลายคนวิ่งออกนอกประเทศไปเสียด้วยซ้ำเพื่อหางานทำ นำเงินเข้าประเทศ เม็ดเงินเหล่านั้นกลับเข้ามาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดจริงหรือ หรือแค่เพียงนำเข้ามาพัฒนาเมืองหลวงในประเทศ ยกตัวอย่างประเทศไทย ทุกวันนี้คนทั่วโลกหรือคนไทยด้วยกันเองส่วนใหญ่เข้าใจว่า ประเทศไทยก็คือกรุงเทพฯ แต่หาใช่อย่างที่คิด ประเทศไทย ไม่ได้มีแค่กรุงเทพ เราลืมนึกกันไป หรือลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่า ที่ว่า ประเทศไทย...