Tag: Organic Hermetic

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช Hermetic เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์
1498 views

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ การเก็บรักษาเพื่อจะนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลอื่น โดยทั่วไปแล้วการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบทางการ เป็นโรงเรือนและวิชาการเกินไป ดูเรื่อง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ วันนี้อยากนำเสนอ รูปแบบ Hermetic ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่ถูกใช้ในการเก็บธัญพืชแห้งมานานกว่าพันปีที่ผ่านมา เครื่องปั้นดินเผาที่ปิดผนึกเก็บไว้ใต้ดินยังคงถูกพบโดยนักโบราณคดีในเปอร์เซียพร้อมกับเมล็ดธัญพืชที่เก็บไว้ภายใน Hermetic หมายถึง การยับยั้งการถ่ายเทอากาศ...