Tag: Mozzie Buster

Mozzie Buster ต้นไม้กันยุง
1034 views

Mozzie Buster เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ Pelargonium citrosum ซึ่งเป็นพืชที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการทางพันธุ์วิศวกรรม โดยนักพืชสวนชาวดัทช์ ชื่อ Dirk van Leenen เค้าใช้พันธุ์ไม้ 2 ตระกูล คือ อาฟริกันเจอราเนียม African Geranium...